Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Jak ważne jest dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego?

Do realizacji projektów zapraszamy wyłącznie organizacje posiadające doświadczenie w realizacji projektów z zakresu samorządowości i wolnych mediów w krajach PW w latach 2009-2014, a także działające we współpracy z partnerami z Ukrainy. Dlatego dotychczasowe doświadczenie stanowi jedno z jedno z głównych kryteriów oceny formalnej i merytorycznej.

Organizacja musi przedstawić we wniosku wstępnym (liście intencyjnym) co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego w tym na Ukrainie i we współpracy z partnerami z Ukrainy. Informacje te należy zawrzeć w punkcie 2.12b i 2.13a

Skip to content