Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Planujemy wystartować w konkursie. Jednak ostatnio zaszły zmiany w składzie zarządu organizacji, które nie zostały jeszcze wpisane do KRS (sąd nie wydał jeszcze postanowienia o zmianach). Jak powinniśmy postępować?

We wniosku wpisujemy numer KRS organizacji (pokazujący skład zarządu przed dokonaniem zmian). Wniosek powinni podpisać członkowie zarządu pełniący funkcję w momencie składania wniosku. Informację o zmianach w składzie zarządu należy wpisać w polu 2.10 Członek zarządu w generatorze wniosku.

Skip to content