Samorządność

Reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jest polską marką, doświadczeniem, którym chcemy się dzielić z innymi krajami. Jest to szczególnie istotne na obszarze byłego ZSRR, gdzie system zarządzania był w całości scentralizowany, podział terytorialny – rozdrobniony i nieefektywny, a samorządy nie istniały. W związku z tym państwa te muszą tworzyć wszystko od nowa. Wymaga to nie tylko dobrych wzorców, sprawnych reform samorządowych i administracyjnych, lecz także zmiany mentalności urzędników i społeczeństwa. Państwem, w którym Fundacja jest szczególnie silnie zaangażowania we wspieranie rozwoju samorządności, jest Ukraina, gdzie od kilku lat wdrażane są reformy administracyjne ukierunkowane na decentralizację, między innymi poprzez tworzenie hromad – najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, oraz proces ich dobrowolnego łączenia się. FSM wspierała Ukrainę w tym działaniu od samego początku reformy. Pomagaliśmy organizacyjnie polskim ekspertom doradzającym władzom ukraińskim, prowadziliśmy i wspieraliśmy projekty polskich organizacji pozarządowych mające na celu zwiększanie kompetencji połączonych hromad (między innymi w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji), we współpracy z programami innych donorów (między innymi szwajcarskim DESPRO i kanadyjskim PLEDDGE) organizowaliśmy wizyty studyjne w Polsce dla ukraińskich samorządowców. Od 2017 roku współpracujemy z największym unijnym programem na Ukrainie – U-LEAD mającym na celu wspomaganie reformy decentralizacyjnej.

Skip to content