Nasza misja i wartości

Misja

Działamy na rzecz wolności, wspólnej pomyślności i bezpieczeństwa

Przez dekady pokoju, jaki panował w Europie po II wojnie światowej, przyzwyczailiśmy się myśleć, że wolność jest dana raz na zawsze. Rzeczywistość udowadnia jednak, że wolność jest krucha, chwile pokoju są krótsze, niż byśmy sobie tego życzyli, a granice – mimo, że uznane przez społeczność międzynarodową – mogę być rewidowane. Bezpieczeństwo jest kluczowe do decydowania o swoim losie i o drodze rozwoju. Dlatego też działamy na rzecz wolności, wspólnej pomyślności i bezpieczeństwa naszych partnerów, przede wszystkim w krajach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Kładziemy nacisk na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i przemiany demokratyczne. Inspirujemy zmiany w systemach edukacji, opowiadamy się za rozwojem demokracji lokalnej, wspieramy wolne i niezależne media, a także organizacje walczące o przestrzeganie praw człowieka.

Nasze działania mają nie tylko wpierać wolność, lecz także budować poczucie bezpieczeństwa i przynosić pomyślność partnerom i nam samym. W atmosferze współdziałania tworzą się dobre relacje między partnerami, buduje się bezpieczeństwo i wzmacnia się wolność.

Przekazujemy naszym partnerom polskie doświadczenia transformacji ustrojowej i gospodarczej. Dzięki obecności na miejscu, znamy ich potrzeby i ambicje, i wspólnie planujemy przedsięwzięcia, które najtrafniej odpowiadają naszej wspólnej pomyślności.

Wspólnie z partnerami dokonujemy zmian na szczeblu centralnym i lokalnym. Docieramy do oddalonych od centrów wiosek i miasteczek, by tam inspirować i dynamizować oddolne procesy rozwojowe. Działamy systemowo poprzez prowadzenie programów i projektów, które poprawiają środowisko prawne, sposób organizacji instytucji oraz zmieniają świadomość partnerów. Rezultaty naszej wspólnej pracy są widoczne, trwałe i służą naszym partnerom długo po zakończeniu wspólnych inicjatyw.

Nasze wartości

Solidarność

Mamy poczucie wspólnoty z mieszkańcami krajów, z którymi współpracujemy. Zawsze poszukujemy wartości, które nas łączą. Czujemy współodpowiedzialność za działania wynikające ze zgodności poglądów i dążeń. Solidarność postrzegamy również jako inwestowanie w naszych partnerów, ponieważ dzięki temu inwestujemy także w wolność, pomyślność oraz bezpieczeństwo Polski. W nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych, kiedy na ludzi spada ogrom nieszczęścia, staramy się maksymalnie szybko i skutecznie organizować wsparcie dla najbardziej potrzebujących, by ulżyć ich losowi. Również w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, nie pozostawiamy naszych partnerów w pół drogi, tylko solidarnie wypracowujemy optymalne dla nich rozwiązania.

Odpowiedzialność

Dzielimy się polskim doświadczeniem, ale nie narzucamy żadnych rozwiązań. Wspólnie z partnerami diagnozujemy problemy i poszukujemy najlepszych wariantów. Rzetelnie i wnikliwie rozpoznajemy lokalne warunki i uczciwie mówimy, czy dane przedsięwzięcia mają szansę na realizację czy nie. Angażujemy się w to, co robimy, ponieważ zależy nam na dobrych efektach. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wspólne działania, a naszym partnerom zapewniamy taki zasób wiedzy, doświadczenia i narzędzi, aby – po zakończeniu współpracy – mogli dalej pracować nad podobnymi inicjatywami samodzielnie, efektywnie i z satysfakcją.

Szacunek

Pracujemy w różnych krajach, przestrzegając obowiązujących tam praw i akceptując lokalne zwyczaje, przyjęte standardy i normy postępowania. Z respektem odnosimy się do wyznawanych religii i miejscowych obyczajów. Z atencją przyglądamy się różnorodności miejsc, w których pracujemy, i odnosimy się do niej ze zrozumieniem oraz należytym szacunkiem.

Empatia

Rozumiemy dzielące nas różnice kulturowe, skomplikowane doświadczenia historyczne i odmienne tradycje naszych partnerów oraz ich mentalność. Współodczuwamy ich narodowym traumom. Staramy się wniknąć w fenomen ich przeżyć zbiorowych i uwzględnić ich unikalne doświadczenia we wspólnym planowaniu inicjatyw zmieniających rzeczywistość, w której żyją. Stawiamy na działania krok po kroku, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że każda zmiana wymaga czasu. Jesteśmy blisko ludzi i z ludźmi. Dlatego nie stosujemy jednego utartego wzorca, a nasze działania adaptujemy do lokalnych warunków i potrzeb partnerów.

Skip to content