Władze Fundacji

Kierunki działania Fundacji wyznacza Rada, w której skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu osób. W radzie zasiadają posłowie i senatorowie oraz inne osoby posiadające doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej. Przewodniczącym jest podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za współpracę rozwojową. Przewodniczącego oraz członków rady powołuje minister spraw zagranicznych. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje prezes Zarządu powoływany na trzyletnią kadencję przez ministra spraw zagranicznych po zasięgnięciu opinii rady. Fundacja zobowiązana jest do przedkładania sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej.

Rada Fundacji

Marcin Przydacz – Przewodniczący Rady FSM; podsekretarz stanu w MSZ.

Konrad Głębockipolityk Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2015-2018 – poseł na Sejm RP

Andrzej Marian Grzyb – polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 2009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji, w latach 2009-2019 poseł do Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Golińska – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny konserwator przyrody.

Andrzej Kosztowniak – polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm VIII kadencji, prezydent Radomia w latach 2006–2014.

Anna Kwiecień – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji, zastępczyni prezydenta Radomia w latach 2006–2014.

Andżelika Możdżanowska – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji, w latach 2018-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, od 2019 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Tadeusz Romańczuk – polityk Prawa i Sprawiedliwości, senator IX kadencji, radny gminy Brańsk.

Artur Warzocha – polityk Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2006–2007 pierwszy wicewojewoda śląski, senator IX kadencji.

Prezes Zarządu Fundacji

Maciej Falkowski – absolwent stosunków międzynarodowych i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2010 oraz 2013–2017 był analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, najpierw w Zespole Rosyjskim, następnie w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. W latach 2010–2013 pracował w Ambasadzie RP w Erywaniu jako I sekretarz do spraw politycznych. Współtwórca Fundacji Kaukaz.net, wieloletni współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce obszaru postsowieckiego. Od 2017 roku prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.