Władze Fundacji

Kierunki działania Fundacji wyznacza rada, w której skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu osób. W radzie zasiadają posłowie i senatorowie oraz inne osoby posiadające doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej. Przewodniczącym jest podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za współpracę rozwojową. Przewodniczącego oraz członków rady powołuje minister spraw zagranicznych. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje prezes zarządu powoływany na trzyletnią kadencję przez ministra spraw zagranicznych po zasięgnięciu opinii rady. Fundacja zobowiązana jest do przedkładania sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej.

Rada Fundacji

Marcin Przydacz przewodniczący Rady FSM, Wiceminister Spraw Zagranicznych.

Konrad Głębocki – polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm VIII kadencji.

Andrzej Marian Grzyb – polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 2009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji.

Małgorzata Golińska – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Andrzej Kosztowniak – polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm VIII kadencji, prezydent Radomia w latach 2006–2014.

Anna Kwiecień – polityk Prawa i Sprawiedliwości, posłanka na Sejm VIII kadencji, zastępczyni prezydenta Radomia w latach 2006–2014.

Tadeusz Romańczuk – polityk Prawa i Sprawiedliwości, senator IX kadencji, radny gminy Brańsk.

Artur Warzocha – polityk Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2006–2007 pierwszy wicewojewoda śląski, senator IX kadencji.

Prezes Zarządu

Rafał Dzięciołowski

Dziennikarz, komentator polityczny, zajmujący się zagadnieniami transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Studiował historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. członek Niezależnego Zrzeszenia Stydentów, Federacji Młodzieży Walczącej, kolporter wydawnictw podziemnych. Pracownik Telewizji Polskiej za czasów prezesury Wiesława Walendziaka w zespole redakcji „Puls Dnia”. Od roku 1996 działa na rzecz Polaków na Wschodzie. Wieloletni wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, członek Rady Fundacji „Wolność i Demokracja”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Prezydenckiego Komitetu Doradczego przy Prezydentach Polski i Ukrainy. Od grudnia 2017 roku powołany w skład Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Amatorsko zajmuje się fotografią, szczególnie przyrodniczą.