Władze Fundacji

Kierunki działania Fundacji wyznacza Rada

W skład Rady wchodzi od siedmiu do dziewięciu osób. Zasiadają w niej posłowie i senatorowie oraz inne osoby, które mają doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej.
Członków Rady oraz przewodniczącego powołuje minister spraw zagranicznych.

Przewodniczący Rady

Przewodniczącym Rady jest podsekretarz stanu w MSZ, który odpowiada za współpracę rozwojową.

Prezes zarządu FSM

Bieżącą działalnością Fundacji kieruje prezes zarządu. Powołuje go minister spraw zagranicznych na 3-letnią kadencję po zasięgnięciu opinii rady.

Sprawozdania

Fundacja przedkłada sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych coroczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej.

Rada Fundacji

Paweł Jabłoński
Przewodniczący Rady FSM. Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Barbara Bartuś
Polityk, samorządowiec, posłanka na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji.

Władysław Teofil Bartoszewski
Menedżer, nauczyciel akademicki, historyk, doktor w dziedzinie antropologii kulturowej, poseł na Sejm IX kadencji.

Piotr Babinetz
Polityk, samorządowiec i historyk, poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji.

Ryszard Czarnecki
Polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji (od 2014 do 2018 jego wiceprzewodniczący), w 1993 wiceminister kultury, w latach 1997–1998 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 1998 do 1999 minister-członek Rady Ministrów.

Marek Plura
Polityk, psychoterapeuta i działacz społeczny, poseł na Sejm VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator X kadencji.

Krzysztof Słoń
Urzędnik, samorządowiec, działacz społeczny i polityk, senator VIII, IX i X kadencji.

Edward Siarka
Polityk, samorządowiec i nauczyciel, poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Ryszard Wilczyński
Polityk, samorządowiec, od 2007 do 2015 wojewoda opolski, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Prezes Zarządu

Rafał Dzięciołowski

Dziennikarz, komentator polityczny, zajmujący się zagadnieniami transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Studiował historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Federacji Młodzieży Walczącej, kolporter wydawnictw podziemnych. Pracownik Telewizji Polskiej za czasów prezesury Wiesława Walendziaka w zespole redakcji „Puls Dnia”. Od roku 1996 działa na rzecz Polaków na Wschodzie. Wieloletni wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Prezydenckiego Komitetu Doradczego przy Prezydentach Polski i Ukrainy. Od grudnia 2017 roku powołany w skład Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Amatorsko zajmuje się fotografią, szczególnie przyrodniczą.

Skip to content