Dla partnerów

Witamy na platformie wspierającej administrowanie projektami realizowanymi przy wsparciu Fundacji.

Znajdują się tu materiały przeznaczone do wykorzystania przez grantobiorców.

Materiały do pobrania:

  • Pliki z Logo Fundacji – pobierz 
  • Księga znaku – pobierz
  • Pliki z informacjami o źródłach finansowania programów w różnych językach -pobierz – pobierz
  • Znak graficzny programu polskiej współpracy rozwojowej „polska pomoc” można pobrać  tutaj.

Wszystkim partnerom realizującym projekty w krajach rozwijających się i przechodzących transformację przypominamy o Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (The Dóchas Code of Conduct on Images and Messages) i zachęcamy do zapoznania się z publikacją Instytu Globalnej Odpowiedzialności Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat[at]solidarityfund.pl.