Rafał Dzięciołowski | Prezes Zarządu
e-mail: sekretariat[at]solidarityfund.pl

Aleksandra Jarosiewicz | Dyrektor
e-mail: aleksandra.jarosiewicz[at]solidarityfund.pl

Marcin Prengowski | Dyrektor ds. finansowych
e-mail: marcin.prengowski[at]solidarityfund.pl

Przedstawicielstwa

Przemysław Musiałkowski| Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii
e-mail: przemyslaw.musialkowski[at]solidarityfund.md

Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa FSM na Ukrainie
e-mail: pawel.kost[at]solidarityfund.pl

Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Gruzji
e-mail: justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl

Skip to content