Rafał Dzięciołowski | Prezes Zarządu
tel: +48 222 906 622 wew. 01
e-mail: sekretariat[at]solidarityfund.pl

Aleksandra Jarosiewicz | Dyrektor
e-mail: aleksandra.jarosiewicz[at]solidarityfund.pl

Adam Sauer | Główny specjalista | Koordynator programu – Ukraina | Obserwacja wyborów
e-mail: adam.sauer[at]solidarityfund.pl

Karolina Mazurczak | Starszy specjalista
e-mail: karolina.mazurczak[at]solidarityfund.pl

Ewa Demczyk | Starszy specjalista
e-mail: ewa.demczyk[at]solidarityfund.pl

Katarzyna Adamczyk | Główny specjalista
e-mail: katarzyna.adamczyk[at]solidarityfund.pl

Joanna Szewczak | Starszy specjalista
e-mail: joanna.szewczak[at]solidarityfund.pl

Anna Radecka | Starszy specjalista
e-mail: anna.radecka[at]solidarityfund.pl

Agnieszka Orzechowska | Starszy specjalista
e-mail: agnieszka.orzechowska[at]solidarityfund.pl

Monika Ołów | Starszy specjalista
e-mail: monika.olow[at]solidarityfund.pl

Daria Suwała | Główny specjalista
e-mail: daria.suwala[at]solidarityfund.pl

Wojciech Kuchta | Specjalista
e-mail: wojciech.kuchta[at]solidarityfund.pl

Marcin Popławski | Specjalista
e-mail: marcin.poplawski[at]solidarityfund.pl

Anna Wołowska | Specjalista
e-mail: anna.wolowska[at]solidarityfund.pl

Marta Tomaszkiewicz | Specjalista
e-mail: marta.tomaszkiewicz[at]solidarityfund.pl

Agnieszka Żygas | Specjalista
e-mail: agnieszka.zygas[at]solidarityfund.pl

Malwina Żyła – Góralczyk | Specjalista
e-mail: malwina.zyla-goralczyk[at]solidarityfund.pl

Olga Kuprianowicz | Specjalista
e-mail: olga.kuprianowicz[at]solidarityfund.pl

Yuliia Noryk | Młodszy specjalista
e-mail: yuliia.noryk[at]solidarityfund.pl

Paweł Turski | Specjalista ds. IT
e-mail: informatyk[at]solidarityfund.pl

Jan Sikorski | Młodszy specjalista ds. IT
e-mail: jan.sikorski[at]solidarityfund.pl

Julia Czumaczenko | Specjalista ds. komunikacji
e-mail: julia.czumaczenko[at]solidarityfund.pl
tel. +48 797 904 500

Współpracownicy

Zuzanna Śniecińska
e-mail: zuzanna.sniecinska[at]solidarityfund.pl

Przedstawicielstwa

Tomasz Horbowski | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii
e-mail: tomasz.horbowski[at]solidarityfund.md

Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa FSM na Ukrainie
e-mail: pawel.kost[at]solidarityfund.pl

Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Gruzji
e-mail: justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl