Od kilku lat angażujemy się w następujące obszary:

 • Reforma samorządowa na Ukrainie
 • Polityka społeczna:
 • Zapewniamy doradztwo w zakresie stanowienia prawa
 • Organizujemy szkolenia dotyczące świadczenia usług społecznych, zwłaszcza na szczeblu ukraińskich samorządów
 • Sektor medialny
 • Wspieramy dziennikarzy i organizacje medialne, by lepiej zaspokajały potrzeby informacyjne mieszkańców i dostarczały rzetelnych informacji
 • Reforma szkolnictwa zawodowego
 • Opracowujemy i wdrażamy nowy system szkolnictwa zawodowego, który spełnia standardy Unii Europejskiej w ramach programu EU4Skills

O programie EU4Skills

Program, wspólnie finansowany ze środków Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, Finlandii i Estonii, ma na celu reformę ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Nasza fundacja wdraża polski pakiet działań. Obejmuje on m.in.:

 • stworzenie i rozwój systemów informacji o rynku pracy,
 • tworzenie regionalnych planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego,
 • tworzenie i wdrażanie poradnictwa zawodowego na Ukrainie,
 • stworzenie wielokanałowego mechanizmu finansowania VET,
 • usprawnienie systemów programowania budżetu VET.

Jak działamy?

 • Diagnozujemy potrzeby społeczne oraz rynkowe by skutecznie programować i wdrażać reformy,
 • Umożliwiamy dzielenie się doświadczeniem i wiedzą prawną w zakresie reform,
 • Organizujemy szkolenia dla kadr managerskich, które odpowiadają za usługi społeczne w połączonych hromadach, w tym wyjazdy studyjne do Polski,
 • Dajemy możliwość sprawdzenia w praktyce umiejętności poprzez dofinansowywanie małych projektów naszych partnerów (w ramach Funduszu Małych Projektów),
 • Wyposażamy partnerów w środki i sprzęt w sytuacjach kryzysowych.

Co zrobiliśmy?
W przeszłości wspieraliśmy decentralizację kraju i reformę systemu medialnego.
Angażowaliśmy się też w reformę oświaty, proces łączenia hromad w większe jednostki samorządowe oraz w ochronę praw człowieka, np. osób przesiedlonych z Krymu lub Donbasu.

Nasi partnerzy:

 • Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy
 • Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy
 • Czernihowska Państwowa Administracja Obwodowa (CzODA)
 • Czerkaska Państwowa Administracja Obwodowa (CzeODA)
 • Winnicka Państwowa Administracja Obwodowa (WODA)
 • Żytomierska Państwowa Administracja Obwodowa (ŻODA)
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Embassy of the United States in Ukraine
 • Jednostki samorządu terytorialnego

W przeszłości współpracowaliśmy także z:

 • SKL International
 • Partnerstwem dla Rozwoju Miast (PLEDDG)
 • Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project (DESPRO/SKAT)
 • USAID
 • United Nations Development Program (UNDP)
 • Asocjacją Zjednoczonych Hromad Terytorialnych (AOTH)
 • Asocjacją Wiejskich, Miejskich i Zjednoczonych Hromad (ASSOHU)
 • Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE)

Kontakt

Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa na Ukrainie
pawel.kost[at]solidarityfund.pl

Profil na Facebookuwww.solidarityfund.org.ua | YouTube

Programy

Program EU4skills

Program stażowy "Dobre zarządzanie"

Aktualności

Skip to content