Fundacja jest zaangażowana w działania na Ukrainie w następujących obszarach:

  • wsparcie reformy samorządowej: szkolenia, staże i wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraińskich samorządów; dofinansowywanie projektów wspierających proces jednoczenia się hromad (gmin), doskonalenie kompetencji urzędników, wprowadzanie mechanizmu budżetów obywatelskich; wsparcie organizacyjne polskich ekspertów doradzających ukraińskim władzom;
  • wsparcie dla niezależnych mediów (w szczególności lokalnych i regionalnych oraz na wschodniej i południowej Ukrainie; program został uruchomiony w 2013 roku w związku z wydarzeniami na Majdanie i wybuchem konfliktu z Rosją); zakup sprzętu dla mediów, organizacja warsztatów na temat bezpieczeństwa dla dziennikarzy pracujących w Donbasie;
  • przygotowywanie ukraińskich dziennikarzy do informowania o Umowie stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską;
  • działania na rzecz poprawy infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dzieci z rodzin przesiedlonych ze wschodniej Ukrainy w wyniku trwających tam działań wojennych;
  • obserwacja wyborów w ramach misji OBWE/ODIHR (wybory parlamentarne w 2012 roku, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2014 roku).

W 2015 roku Fundacja udzieliła również wsparcia rodzinom Niebiańskiej Sotni i osób poległych w walkach na wschodzie Ukrainy.

Łącznie w latach 2012–2017 ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, USAID, rządów Kanady i Szwajcarii zrealizowano i dofinansowano ponad sto projektów na Ukrainie.