Fundacja Solidarności Międzynarodowej ma swoje stałe przedstawicielstwo w Kijowie (Solidarity Fund PL in Ukraine). Od kilku lat angażuje się m.in. w:

  • reformę polityki społecznej: doradztwo w zakresie stanowienia prawa i szkolenia dotyczące świadczenia usług społecznych, zwłaszcza na szczeblu ukraińskich samorządów,
  • wsparcie reformy szkolnictwa zawodowego z niemieckimi, finlandzkimi i estońskimi partnerami w ramach programu EU4Skills, która ma unowocześnić system i dopasować standardy do wymogów Unii Europejskiej.
  • decentralizację oświaty we współpracy z Unią Europejską i Szwecją: przygotowanie kadr zarządzających oświatą w połączonych hromadach, wsparcie samorządów,
  • aktywizację mediów regionalnych, by lepiej zaspokajały potrzeby informacyjne mieszkańców i dostarczały rzetelnej informacji np. na temat UE.

W przeszłości Fundacja współpracowała z kanadyjskim rządem nad wsparciem decentralizacji kraju i reformą systemu medialnego. FSM angażowało się też w reformę oświaty, proces łączenia hromad w większe podmioty samorządowe oraz w przedsięwzięcia związane z ochroną praw człowieka, np. osób przesiedlonych z Krymu lub Donbasu.

 

Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa na Ukrainie
pawel.kost[at]solidarityfund.pl

Profil na Facebooku

Programy

Program EU4skills

Projekty zrealizowane w 2019 r.

Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie

Ukraińskie media i Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina

Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie

Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie

Projekty zrealizowane w 2018 r.

Forum praktyków budżetu partycypacyjnego na Ukrainie

Inwentaryzacja gruntów Husiatyńskiej Połączonej Terytorialnej Hromady

Nasza energia: Hromada samowystarczalna energetycznie

Tworzenie nowoczesnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie

Usługi społeczne w hromadach

Wspólnota Ekologiczna - wsparcie połączonych hromad

Aktualności