Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > II edycja programu stażowego „Dobre zarządzanie”

II edycja programu stażowego „Dobre zarządzanie”

Trwają szkolenia i kursy językowe przygotowujące ukraińskich urzędników do staży w polskich samorządach.

„Dobre zarządzanie” to program szkoleniowy wspierający kompetencje ukraińskich samorządów (hromad), który podnosi ich kwalifikacje w budowaniu niezależności państwa i społeczeństwa. Samorządy i ludzie w nich pracujący są ważnymi podmiotami w procesie odbudowy Ukrainy i w przygotowaniach do przystąpienia do Unii Europejskiej.

W programie uczestniczą również polscy urzędnicy, którzy wymieniają się doświadczeniami i wiedzą z ukraińskimi partnerami.

Na mapie zaznaczono miejsca skąd pochodzą stażystki (Ukraina) oraz miejsca odbywania staży w Polsce.

„Dobre zarządzanie” w liczbach 
W pierwszej edycji programu w 2022 roku wzięło udział 20 stażystek z 13 obwodów Ukrainy. Staże odbywały się w urzędach gmin, miast i stowarzyszeniach zajmujących się tematyką samorządową.   

W drugiej edycji, spośród 105 zgłoszeń, do udziału w szkoleniach wybrano 35 urzędników minimum średniego szczebla zarządzania. Pochodzą z miast nieprzekraczających 50 tysięcy mieszkańców. Są wśród nich między innymi kierownicy wydziałów i wiceburmistrzowie. Wszyscy kursanci biorą udział w intensywnym kursie języka polskiego (podstawowym i znajomości słownictwa związanego z pracą urzędniczą) oraz webinariach tematycznych.

 Kurs na Europę

Temat pierwszego szkolenia brzmiał: „Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej”. Prelegentem był autorytet w sprawach akcesyjnych, Georg Ziegler, doradca Służby Ukrainy w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), a wcześniej przewodniczący Grupy Wsparcia dla Ukrainy (SGUA), mający 26-letnie doświadczenie pracy w Komisji Europejskiej.

Ihor Khrushch, Chodoriw, Rada Miejska, specjalista Wydziału Architektury i Urbanistyki:  To była okazja do przekonania się, że nie wszystko jest takie proste, jak się wydawało oraz możliwość zrozumienia, czym właściwie jest proces akcesyjny Ukrainy do UE, co należy zrobić i nad czym popracować. A pracować trzeba bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Panu Georgowi Zieglerowi za przekazane informacje i rzeczowe odpowiedzi, a Fundacji Solidarności Międzynarodowej za zorganizowanie tego spotkania.

Kolejne webinaria były poświęcone procesowi decentralizacji w Polsce, systemowi samorządu lokalnego, zarządzaniu projektami oraz możliwościom finansowania działań ze środków zewnętrznych (w szczególności z UE, Programu Interreg).

Maryna Tsarapaieva, Semeniwka, Rada Gminy, zastępca kierownika Działu Finansowego: Informacje, które otrzymujemy podczas przygotowań do stażu są cenne i interesujące. Program jest opracowany logicznie i systematycznie, krok po kroku uczymy sięna przykładzie Polski drogi do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, budowania partnerskich relacji między naszymi krajami oraz widzimy możliwości, które się przed nami otworzyły.

Program dla zaangażowanych

Atmosfera dobrej, zdrowej konkurencji motywuje uczestników do osiągania jak najlepszych wyników – egzamin końcowy wyłonił 25 najlepiej przygotowanych osób, które przyjadą na siedmiotygodniowy staż do polskich gmin, by zdobyte doświadczenie zastosować w swojej pracy na rzecz Ukrainy. Uczestnicy zostali już połączeni w pary z przedstawicielami polskich samorządów. Spotkanie inauguracyjne programu zaplanowano na 21 sierpnia w Lublinie.

 Jesteśmy w kontakcie z absolwentkami

Uczestniczki ubiegłorocznych staży zainicjowały powstanie grupy na Facebooku, w której dzielą się pomysłami i doświadczeniami. W marcu tego roku stażystki spotkały się online z koordynatorami z Fundacji Solidarności Międzynarodowej i opowiadały, jak zdobytą wiedzę, mimo rosyjskiej agresji militarnej, wdrażają w swoich społecznościach. Niektóre z nich wspierają osoby wewnętrznie przesiedlone: współpracują z fundacjami i międzynarodowymi darczyńcami, otwierają świetlice dla dzieci i miejsca spotkań dla kobiet w bibliotekach wiejskich. 

Inne stażystki, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, aplikują o granty, zdobywają je i realizuje ambitne projekty, a także przygotowują programy inwestycyjne i wymiany międzynarodowe w swoich samorządach.

 – Pozostajemy w kontakcie ze stażystkami, by nadal tworzyć możliwości interakcji i wymiany doświadczeń w zakresie stosowania dobrych praktyk zarządzania – podsumowuje Paweł Aleksandrowicz, koordynator programu.

 

Uczestniczki pierwszej edycji programu.

 

Projekt „Dobre zarządzanie” jest realizowany w ramach programu U-LEAD, wielostronnej akcji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich: Niemiec, Polski, Szwecji, Danii, Estonii i Słowenii oraz współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich.

 

Skip to content