Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje wolność słowa, będąca jednym z filarów ustroju demokratycznego. Obrona wolności słowa i dostarczanie obiektywnych, rzetelnych informacji jest niezmiernie istotnym elementem demokratyzacji, szczególnie wobec zagrożeń, jakie niesie ze sobą coraz powszechniejsza dezinformacja i manipulacja opinią publiczną oraz spadek zaufania społeczeństw do tradycyjnych mediów. Poprzez organizację konkursów oraz działań własnych udzielamy wsparcia środkom masowego przekazu – gazetom, także tym lokalnym i regionalnym, stacjom radiowym, portalom informacyjnym, zrzeszeniom dziennikarskim. Wspieramy media zarówno ulokowane w państwach będących beneficjentami polskiej współpracy rozwojowej, jak i te, które – choć mają siedzibę w Polsce – swój przekaz kierują do społeczeństw innych państw, przede wszystkim Europy Wschodniej.

Program „Wolne Media”

Skip to content