Program „Wolne Media”

Program „Wolne Media” jest inicjatywą Fundacji Solidarności Międzynarodowej realizowaną w ramach działań własnych, zapoczątkowaną w 2019 roku. W jego ramach prowadzone są działania na rzecz wspierania niezależnych mediów z regionu Partnerstwa Wschodniego w celu wzmocnienia ich standardów etycznych, umiejętności zarządzania i pozyskiwania środków finansowych oraz zwiększenia ich możliwości dotyczących produkcji wysokiej jakości treści medialnych. Program przyczyni się także do promocji nowych technik pracy wśród dziennikarzy w regionie.

Program opiera się na czterech obszarach interwencji:
1. Fundusz doskonalenia, którego celem jest promocja nowych technik pracy dziennikarskiej i prezentacji treści, zwiększenie umiejętności zarządzania mediami, zdolności pozyskiwania środków na działalność, tworzenia strategii rozwoju i udzielanie grantów rozwojowych poszczególnym redakcjom.
2. Fundusz Kryzysowy, którego celem jest wsparcie instytucjonalne redakcji, pojedynczych dziennikarzy oraz blogerów, którzy pracują w trudnych warunkach politycznych.
3. Fundusz Rozwojowy, którego celem jest wsparcie tych mediów, które zainteresowane są w stworzeniu nowych produktów dotyczących określonych wydarzeń lub rozszerzeniu tematyki prezentowanych treści, a także wsparcie nowych technik dziennikarstwa, w tym dziennikarstwa opartego na współpracy i poszukiwaniu rozwiązań dla poruszanych kwestii społecznych;
4. Fundusz Start-upowy/Zleceniowy, którego celem jest wspieranie nowych inicjatyw medialnych lub tych dziennikarzy, którzy zainteresowani są uruchomieniem własnych kanałów informacyjnych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ogólnym celem podejmowanych działań jest wsparcie tworzenia dojrzałego systemu medialnego na obszarze Partnerstwa Wschodniego. Cele szczegółowe przewidują przyrost publiki wspieranych mediów, publikację nowych treści w atrakcyjnej formie, pozyskanie nowych źródeł finansowania przez wspierane media oraz pojawienie się nowych projektów medialnych.

 

 

Skip to content