Powszechny dostęp do dobrej jakości edukacji, kształcącej świadomych swoich praw i obowiązków obywateli, jest nie tylko jednym z podstawowych praw obywatelskich, lecz także gwarancją rozwoju społeczno-gospodarczego w demokratycznym państwie. Fundacja od lat wspiera i realizuje samodzielnie projekty zarówno w zakresie reform systemów edukacji w wybranych państwach, jak i szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej (między innymi w Gruzji, Mjanmie, Tadżykistanie). Od 2017 roku najważniejszym projektem w wymiarze edukacji jest „Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym – wizyty studyjne do Polski” realizowany na rzecz Ukrainy w ramach unijnego programu U-LEAD i zarządzany przez Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ). W projekcie współpracujemy też z polskimi i ukraińskimi ekspertami i ze szwedzkim programem SKL, odpowiadającym za komponent szkoleniowy na Ukrainie. Projekt wzmacnia reformę systemu edukacji na Ukrainie i proces przejmowania zadań oświatowych przez połączone hromady. Na wizyty studyjne do różnych regionów Polski są zapraszani ukraińscy menedżerowie oświaty szczebla lokalnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Delegacje odwiedzają polskie szkoły, urzędy gmin, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje oświatowe i organizacje okołooświatowe. W czasie spotkań poruszane są takie zagadnienia jak: optymalizacja sieci szkolnej, strategie oświatowe, edukacja pozaszkolna, realizacja zadań oświatowych przez samorządy, edukacja regionalna czy finansowanie oświaty.

Skip to content