Program EU4Skills

 

Miejsce realizacjiKijów oraz siedem obwodów: lwowski, równeński, winnicki, czerniowiecki, mikołajewski, połtawski, zaporoski 

Wartość komponentu zarządzanego przez FSM: 2 500 000 euro

Donorzy 

Unia Europejska 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

Partnerzy: 

GIZ (niemiecka agencja rozwojowa) – partner zarządzający Programem 

Estońska Agencja ds. Rozwoju Edukacji (Innove) 

Fińska Narodowa Agencja Edukacyjna 

Program: 

Program „EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine” (EU4Skills) ma na celu reformę systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainiejego unowocześnienie, dostosowanie standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej oraz powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy.  

EU4Skills promuje nowoczesne formy nauczania i uczenia się. Program wspiera dalszy rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF) i rozwój ogółem 100 nowych kwalifikacji w oparciu o standardy zawodowe, wraz z opracowaniem programu nauczania. Stworzenie nowych materiałów do nauczania i uczenia się oraz szkoleń dla nauczycieli i instruktorów podniesie jakość kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 EU4Skills zapewni wsparcie techniczne i rozwój zdolności na poziomie krajowym (m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Agencja ds. Kwalifikacji), regionalnym (takim jak Departamenty Edukacji i Nauki w administracji obwodowej) i lokalnym (takim jak dostawcy usług edukacyjnych i firmy przyuczające do zawodu). 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) realizuje polski pakiet działań. W ich zakres wchodzą m. in.: 

  • stworzenie i rozwój systemów informacji o rynku pracy; 
  • tworzenie regionalnych planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego; 
  • tworzenie i wdrażanie poradnictwa zawodowego na Ukrainie; 
  • stworzenie zoptymalizowanego wielokanałowego mechanizmu finansowania VET; 
  • ułatwienie wieloletniego planowania budżetu VET; 
  • facylitacja systemów programowania budżetu. 

 

Program EU4Skills jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (21.5 mln euro) – z dodatkowym wkładem ministerstw spraw zagranicznych Niemiec (2 mln euro), Estonii (500 tys. euro), Finlandii (2 mln euro) i Polski (1 mln euro), a część infrastrukturalna, stanowiąca oddzielne działanie, finansowana jest przez niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

 

 

Więcej informacji na temat EU4Skills w języku angielskim można znaleźć tutaj.

 

Aktualności

EU4skills: Powstała platforma informacyjna o potrzebach rynku pracy na Ukrainie

EU4Skills: Erasmus+ także w krajach Partnerstwa Wschodniego. FSM już dzisiaj pomaga ukraińskim szkołom znaleźć polskich partnerów

EU4skills: Nowy dokument programowy do uruchomienia usług poradnictwa zawodowego na Ukrainie

Trwają konsultacje z władzami regionalnymi na Ukrainie w ramach EU4Skills

Skip to content