Misje obserwacyjne wyborów

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Misje obserwacyjne wyborów

Wolne wybory są jednym z fundamentów demokracji, a ich przebieg to ważny test działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Fundacja Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych do państw byłego ZSRR. Owe misje są organizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR). Obserwacje krótkoterminowe trwają około siedmiu dni, długoterminowe – od czterdziestu do pięćdziesięciu. Osoby wyjeżdżające po raz pierwszy odbywają specjalistyczne szkolenia organizowane przez Fundację.

Polscy obserwatorzy rekrutowani są w połowie w drodze otwartego konkursu, a w połowie w drodze wewnętrznego konkursu MSZ. Poza posiadaniem polskiego obywatelstwa i biegłą znajomością języka angielskiego wyróżniają się znajomością regionu/kraju obserwacji oraz języka kraju obserwacji. Polscy obserwatorzy posiadają doświadczenie w międzynarodowych misjach obserwacyjnych, a osoby wyjeżdżające po raz pierwszy wcześniej odbywają szkolenia organizowane przez Fundację. Szkolenia przygotowawcze FSM trwają dwa dni i poprzedza je ukończenie kursu on-line przygotowanego przez ODIHR/OBWE.

Od 2012 roku Fundacja wysłała 610 polskich obserwatorów (w tym  52 długoterminowych) w ramach 23 misji obserwacyjnych. Obserwowaliśmy wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne w Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Ukrainie, Armenii, Azerbejdżanie, Rosji, Kazachstanie i Kirgistanie. Obserwatorzy są wybierani w drodze konkursu. Dla przyszłych obserwatorów Fundacja organizuje szkolenia. Zależy nam na tym, by w każdej misji co najmniej 20% miejsc objęli debiutanci.

Dodatkowo Fundacja wsparła społeczną misję obserwacyjną wyborów na Ukrainie (w 2012 roku), społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii (w 2014 roku) oraz krajową obserwację wyborczą Transparency International w Gruzji (w 2016 roku).

Skip to content