Misje obserwacyjne wyborów

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Misje obserwacyjne wyborów

Wolne wybory są fundamentem demokracji, a ich przebieg ważnym testem działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Fundacja we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła polskich obserwatorów na wybory w krajach naszego regionu organizowanych w ramach misji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR/OBWE).

Fundacja od 2012 roku wysłała blisko 771 polskich obserwatorów na 34 misji obserwacyjnych ODIHR / OBWE – obserwowaliśmy wybory prezydenckie/parlamentarne/lokalne w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie i Rosji. Dodatkowo Fundacja wsparła społeczną misję obserwacyjną wyborów ukraińskich (2012 r.), społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii (2014 r.) oraz krajową obserwację wyborczą Transparency International w Gruzji (2016).

Polscy obserwatorzy rekrutowani są w drodze otwartego konkursu. Poza posiadaniem polskiego obywatelstwa i biegłą znajomością języka angielskiego wyróżniają się znajomością regionu/kraju obserwacji oraz języka kraju obserwacji. Polscy obserwatorzy posiadają doświadczenie w międzynarodowych misjach obserwacyjnych, a osoby wyjeżdżające po raz pierwszy wcześniej odbywają szkolenia organizowane przez Fundację. Szkolenia przygotowawcze FSM trwają dwa dni i poprzedza je ukończenie kursu on-line przygotowanego przez ODIHR/OBWE.

Skip to content