Dotychczasowa działalność Fundacji na rzecz Gruzji sprowadzała się do dofinansowywania wyłanianych w drodze otwartych konkursów grantowych projektów zgłaszanych przez polskie organizacje pozarządowe. Od 2012 roku było ich kilkadziesiąt. Obejmowały takie obszary tematyczne jak: wsparcie dla mediów (szczególnie lokalnych i regionalnych), edukacja obywatelska, partycypacja społeczna, promocja wolontariatu i mediacji, wsparcie samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych. W 2017 roku FSM w partnerstwie z Fundacją Inna Przestrzeń oraz gruzińską organizacją One Caucasus wdrażała projekt własny, polegający na udoskonaleniu wykorzystania mechanizmu budżetu partycypacyjnego w wybranych gruzińskich jednostkach samorządu terytorialnego (między innymi w Marneuli i Gori). Wszystkie działania Fundacji na rzecz Gruzji były finansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej. Ponadto FSM dwukrotnie wysyłała polskich obserwatorów do Gruzji w ramach misji OBWE/ODIHR – w 2013 roku podczas wyborów prezydenckich oraz w 2016 roku podczas wyborów parlamentarnych. W tym samym roku wsparcie otrzymała również lokalna misja obserwacyjna organizowana przez Transparency International Georgia.

Sledź nasz profil na Facebook!