Działamy w dwóch głównych obszarach:

 • wsparcie mechanizmów dobrego rządzenia
 • wsparcie systemów zarządzania kryzysowego

Wspieramy rozwój różnych form uczestnictwa i dialogu społecznego poprzez mechanizmy takie jak:

 • budżet partycypacyjny (obywatelski)
 • inicjatywa lokalna
 • planowanie partycypacyjne, w tym przestrzenne
 • Program Wiejski Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Gruzji
 • inne formy uczestnictwa mieszkańców w życiu samorządu w ramach gruzińskiego prawa (np. petycja)

Od 2019 r. prowadzimy „Akademię Partycypacji”. Jej zadaniem jest szkolenie kadr mających usprawniać dialog między władzą a obywatelami.

Ponadto wraz z Gruzińską Państwową Jednostką ds. Zarządzania Kryzysowego przekazujemy mieszkańcom polskie doświadczenia wolontariatu, w tym dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak działamy?

 • Zapewniamy możliwości uczenia się i podnoszenia kwalifikacji:
 • prowadzimy interaktywne i praktyczne szkolenia
 • organizujemy warsztaty dla wszystkich zainteresowanych zmianami na szczeblu lokalnym
 • Umożliwiamy przetestowanie wiedzy i umiejętności w praktykach terenowych w gruzińskich samorządach
 • Organizujemy spotkania mieszkańców, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • Uczymy korzystania z cyfrowych narzędzi dialogu społecznego
 • Tworzymy płaszczyznę wymiany doświadczeń w międzynarodowych grupach
 • Wyposażamy partnerów w środki i sprzęt w sytuacjach kryzysowych

Chcesz wiedzieć o „Akademii Partycypacji”, kliknij tutaj.

Co zrobiliśmy?

W przeszłości dofinansowaliśmy organizacje pozarządowe w ramach konkursów grantowych.

Projekty dotyczyły m.in.:

 • wsparcia dla mediów (szczególnie lokalnych i regionalnych)
 • edukacji obywatelskiej
 • uczestnictwa społeczeństwa w życiu publicznym
 • promocji wolontariatu i mediacji
 • wsparcia samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych (obywatelskich)

Nasi partnerzy

 • Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFOGLSU)
 • Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (CSI)
 • Krajowe Stowarzyszenie Władz Lokalnych Gruzji (NALAG)
 • Orbeliani Gruzja
 • Państwowa Agencja ds. Zarządzania Kryzysowego (EMS Georgia)
 • Jednostki samorządu terytorialnego

Kontakt

Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa w Gruzji
justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl

Profil na Facebooku

News

Skip to content