Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Gruzja. Ruszyła 4. edycja Akademii Partycypacji

Gruzja. Ruszyła 4. edycja Akademii Partycypacji

Lokalny rozwój oraz stworzenie platformy ułatwiającej współpracę pomiędzy aktywistami a lokalnymi władzami to najważniejsze cele, jakie stawiamy sobie w Gruzji. Od 2019 roku w ich realizacji pomaga nam Akademia Partycypacji.

Akademia Partycypacji edycja 2022

Akademia Partycypacji edycja 2022

Zły stan dróg czy placów zabaw dla dzieci to częste tematy rozmów mieszkańców Gruzji niezadowolonych z infrastruktury miast, w których żyją. Nic dziwnego: swoje miejscowości znają od podszewki, a wszelkie niedogodności, które z rządowej perspektywy wydają się nieistotne, negatywnie wpływają na standard ich życia. Jednym z możliwych rozwiązań tej sytuacji jest intensyfikacja współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych z lokalnymi władzami. Nasza Fundacja już od trzech lat dąży do zwiększenia aktywnego udziału tych pierwszych w życiu społecznym Gruzji. Zakładamy, że przyczyni się to nie tylko do efektywniejszego rozwiązywania palących lokalnych problemów, lecz także do budowania postaw proaktywnych oraz zaufania pomiędzy władzami centralnymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Akademia Partycypacji: platforma do dialogu między obywatelami i władzami

W budowaniu zaufania pomiędzy obywatelami i władzami, a także w pomocy we wcielaniu pomysłów tych ostatnich w życie, ma pomóc Akademia Partycypacji. Jest to program, który w przeciągu ostatnich trzech lat doczekał się aż czterech edycji: trzech na szczeblu krajowym oraz jednej regionalnej. Tegoroczna edycja będzie czwartą w skali kraju. Jej głównym celem jest zapewnienie narzędzi, za pomocą których mieszkańcy Gruzji mogliby wespół z samorządami lokalnymi definiować problemy swojego regionu, opracowywać pomysły służące ich rozwiązaniu, a następnie efektywnie wcielać je w życie. W dłuższej perspektywie celem programu jest promocja postaw proaktywnych i obywatelskich.

Rosnąca z każdym rokiem popularność i rozpoznawalność Akademii Partycypacji ma swoje odzwierciedlenie w liczbie chętnych do udziału w nim. W tym roku otrzymaliśmy aż 80 zgłoszeń ze wszystkich regionów Gruzji. Ostatecznie, do udziału w programie zaproszono 18 osób z 11 lokalnych samorządów, w tym ośmiu przedstawicieli urzędów miast, sześciu reprezntantów rad samorządowych, jednego przedstawiciela władz regionalnych oraz trzech przedstawicieli organizacji obywatelskich.

Warsztaty, testy i… praktyka

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku aktywności, których podejmą się uczestnicy Akademii Partycypacji, podzielić można na zajęcia warsztatowe, testowe oraz praktyczne.

Warsztaty, realizowane w ramach cyklicznych zjazdów, będą prowadzić praktycy z Polski i Gruzji. W ich ramach poruszane będą zagadnienia dotyczące:

 • efektywnej komunikacji,
 • inkluzywnego podejmowania decyzji,
 • sposobów realnego wspierania postaw proaktywnych wśród obywateli,
 • skutecznego pozyskiwania środków na realizację lokalnych zadań z źródeł zewnętrznych.

  Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. W tej ostatniej studenci Akademii Partycypacji przygotują projekt mający realnie wzmocnić ideę partycypacji obywateli w decyzjach władz. Najlepsza propozycja będzie mogła liczyć na merytoryczne i finansowe wsparcie w realizacji, które zapewni nasza Fundacja.

  Siedmiomiesięczny projekt zakończy się w październiku. Życzymy powodzenia wszystkich uczestnikom Akademii Partycypacji!

  Teksty poświęcone poprzednim edycjom można znaleźć tutaj oraz tutaj.

  Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Skip to content