Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Gruzja: prezentacja dorobku Fundacji na forum Rady Europy

Gruzja: prezentacja dorobku Fundacji na forum Rady Europy

3 czerwca 2022 r. przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy spotkali się z reprezentantami instytucji pozarządowych oraz międzynarodowych. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń z zakresu wzmacniania demokracji partycypacyjnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Solidarności Międzynarodowej z Gruzji.

Logo Rady Europy

Jednym z głównych zadań Fundacji Solidarności Międzynarodowej jest wspieranie procesów decentralizacyjnych oraz demokratyzacyjnych w państwach Partnerstwa Wschodniego. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest promocja idei demokracji partycypacyjnej, która umożliwia obywatelom bezpośrednie wpływanie na decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. Za przykłady inicjatyw Fundacji na rzecz upowszechniania założeń demokracji partycypacyjnej mogą posłużyć Akademia Partycypacji czy popularyzacja idei budżetów obywatelskich (więcej przykładów można znaleźć tutaj oraz tutaj).

Wspieranie udziału obywateli w procesie decyzyjnym instytucji rządowych i samorządowych jest również jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją państwa członkowskie Rady Europy.  W związku z tym 3 czerwca 2022 r. zorganizował spotkanie pt. „Demokracja uczestnicząca: szanse i wyzwania, trendy i wnioski”. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy oraz organizacji pozarządowych. Na forum Komitetu Fundację Solidarności Międzynarodowej reprezentowała Justyna Kucuk, kierowniczka gruzińskiego przedstawicielstwa Fundacji.

Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pozwoliła na lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw demokracji uczestniczącej oraz wyzwań, jakie stoją przed instytucjami, które chcą wdrażać mechanizmy partycypacyjne w życie.

Spotkanie stało się również pretekstem do rozpoczęcia rozmów na temat współpracy instytucjonalnej między Fundacją Solidarności Międzynarodowej a Radą Europy. Ich rezultatami podzielimy się wkrótce!

Skip to content