Demokratyzacja

Fundacja realizuje i wspiera działania mające na celu umacnianie demokracji w państwach będących beneficjentami polskiej współpracy rozwojowej, przede wszystkim w krajach byłego ZSRR. Wdrażane i dofinansowywane przez FSM projekty odwołują się do podstawowych wartości i zasad, na których opiera się ustrój demokratyczny: równości wszystkich wobec prawa, wolności słowa, sumienia, wyznania, zgromadzeń, prawa do zrzeszania się, praw wyborczych oraz innych praw i wolności obywatelskich. Udzielamy wsparcia projektom i działaniom zarówno polskich, jak i miejscowych organizacji, środowisk i inicjatyw ukierunkowanych na budowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa prawa. Ważnym obszarem naszych działań są prawa człowieka, w tym udzielanie wsparcia osobom prześladowanym. Działalność Fundacji w wymiarze demokratyzacji wpisuje się w polską tradycję walki o wolność i wartości demokratyczne, którą w imię solidarności międzynarodowej oraz własnego bezpieczeństwa Rzeczpospolita chce promować i wspierać, przede wszystkim w krajach sąsiednich.

Skip to content