Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Staże ukraińskich samorządowców i urzędników w Polsce

Staże ukraińskich samorządowców i urzędników w Polsce

Pomimo działań wojennych Ukrainki nie tracą zapału do nauki, zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pracownice samorządów i urzędniczki ukraińskiej administracji przybywają do nas na dwumiesięczne staże, zorganizowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach projektu „Dobrze zarządzanie”, którego partnerem jest Związek Miast Polskich  

Celem projektu jest wsparcie polsko-ukraińskiej wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych. Ukraińscy samorządowcy rozwiną swoje kompetencje z zakresu zarządzania, modelu samorządu terytorialnego, tworzenia strategii. Zdobędą też nowe umiejętności w organizacji prac w obszarach takich jak edukacja, pomoc społeczna, obrona cywilna i komunikacja.Ta wiedza ma ich zainspirować do wprowadzenia nowych rozwiązań z zakresu zarządzania i organizacji w jednostkach, w których pracują.  

Fot. Szkolenie z zarządzania projektami 

Wsparcie decentralizacji 

Nasz projekt jest inwestycją w kadry administracji publicznej i samorządów lokalnych, aby w przyszłości mogły dobrze wywiązywać się z obowiązków, jakie nakłada na nie rozpoczęta kilka lat temu reforma decentralizacyjna ukraińskiej administracji. Zakłada ona usprawnienie działania samorządów lokalnych oraz władz w regionach poprzez powierzenie im zadań, za które wcześniej odpowiadały instytucje centralne (więcej o reformie decentralizacyjnej: Ukraińskie marzenia o unijnej wspólnocie: reforma decentralizacyjna  – Fundacja Solidarności Międzynarodowej (solidarityfund.pl). Ma to zbliżyć model funkcjonowania ukraińskich instytucji do wzorców zachodnich. Aby tak się stało, trzeba przeszkolić całe rzesze samorządowców i urzędników. Procesu szkoleniowego nie zatrzymały kolejne ataki rosyjskiego agresora i nawet w tych nadzwyczajnych warunkach poszukują oni kolejnych możliwości rozwoju zawodowego, a nasza Fundacja ich w tym wspiera organizując staże w polskich instytucjach.

Zgodnie z potrzebami 

Kilkutygodniowe staże odbywają się w urzędach gmin, miast, a także w sejmikach i stowarzyszeniach zajmujących się tematyką samorządową.  

Fot. Kataryna Nikitchuk w trakcie spotkania 

Kateryna Nikitchuk przyjechała na staż do Urzędu Miasta Lublinmiasta partnerskiego Równego, do Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości.   

– Jestem pracownikiem Rady Regionalnej Równego i jednocześnie radną gminy (przedmieście Równego), współpracuję też z deputowanymi rady miejskiej. Dostrzegam więc problemy samorządności na wszystkich poziomach. Centra zawsze będą chciały wpływać na władze lokalne. Często na społeczności są nakładane nowe obowiązki, ale nie dostają one pieniędzy, więc sami musimy szukać środków. Ta potrzeba jeszcze wzrośnie po wojnie – mówi Kateryna. Dlatego podczas swojego stażu postanowiła skupić się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących przyciągania inwestycji, narzędziach pobudzania biznesu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy regionu czy nawiązywaniu współpracy międzynarodowej przez samorząd lokalny. 

 For. Anastasiia Adamchuk (po prawiej) z mentorką Małgorzatą Miśniakiewicz

Z kolei Anastasiia Adamchuk najbardziej zainteresowana jest działaniami z zakresu kultury i nauki oraz sposobem konsultowania się gminy z mieszkańcami. Na co dzień pracuje w Biurze Wykonawczym Rady Obwodu Równego jako konsultantka działu organizacyjnego. Zajmuje się organizacją sesji Rady, posiedzeń komisji rady i prezydium. Na staż trafiła do Urzędu Miejskiego w Zawierciu i tu już zapoznaje się z organizacją i strukturą samorządu oraz specyfiką miasta i gminy.  

Lokalizacje, z któych pochodzą uczestniczki projektu. 

Nie tylko z Równego 

Ogłoszenie programu stażowego spotkało się z dużym zainteresowaniem ukraińskich samorządowców i urzędników. W ciągu kilkunastu dni otrzymaliśmy aż 121 zgłoszeń z całego kraju. Ostatecznie do programu zostało zakwalifikowanych 20 osób z różnych obwodów Ukrainy, nawet z tych szczególnie dotkniętych działaniami wojennymi, jak charkowskiego czy donieckiego.  

– 4 maja, w tym mrocznym czasie wojny, otrzymałam dobrą wiadomość: zostałem wybrana na staż w ramach programu „Dobre zarządzanie”. To był promyk słońca, bo dzięki nowym doświadczeniom będę mogła przynieść jeszcze większe korzyści mojej ojczystej Ukrainie” – podkreśla Kateryna Nikitchuk. 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej współpracy rozwojowej.  

 

 

 

Skip to content