Program staży „Dobre zarządzanie” 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Program staży „Dobre zarządzanie” 

Program stażowy „Dobre zarządzanie” 

Wzmocnienie funkcjonowania ukraińskich samorządów jako kluczowych podmiotów budujących niezależność państwa i społeczeństwa oraz ważnych aktorów w procesach odbudowy Ukrainy i przygotowania do akcesji do UE to najważniejsze cele programu. 

Program wspiera rozwój współpracy gmin do 50 tys. mieszkańców z Polski  i Ukrainy poprzez zaproszenie na staże przedstawicieli średniego szczebla kierowniczego w ukraińskich hromadach. Siedmiotygodniowe staże w polskich samorządach będą tematycznie nastawione na ochronę ludności cywilnej oraz spójność społeczną (edukacja, usługi, opieka zdrowotna, transport, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarka odpadami stałymi). Zanim wybrane osoby przyjadą do Polski, Fundacja zorganizuje dla nich szkolenia na temat polskiego modelu samorządu terytorialnego i procesu akcesji do UE, webinarium z zarządzania projektami oraz kurs języka polskiego.  

Projekt obejmuje: 

  • Rekrutację (wybór samorządów polskich i ukraińskich, rekrutację kandydatów na staż); 
  • Działania przygotowawcze dla wybranych urzędników i urzędniczek (kurs języka polskiego, webinaria na temat modelu samorządu terytorialnego w Polsce, procesu akcesji do UE, zarządzania projektami). 
  • Spotkanie inauguracyjne dla stażystów i przedstawicieli polskiego samorządu 
  • Spotkanie podsumowujące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele polskich samorządów o programie staży 2022: 

Iwona Kunce 

„Możliwość sprawdzenia się w oficjalnie powierzonej roli mentora, możliwość zaprezentowania uroków i zasobów rodzinnego miasta, możliwość przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego”. 

Lilia Kotsiuba – Tkach 

„Osobiście dla mnie największą korzyścią ze stażu jest nabycie nowych doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, współpraca z dyrekcją szkół dla wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych młodych ludzi z Polski i Ukrainy. To był także czas wielu zmian, szczególnie cenny okres własnego rozwoju. Zdobyłam nową wiedzę związaną z pracą, rezultatem czego jest podniesienie jakości pracy”. 

Marta Muszyńska 

„Wymiana doświadczeń – zaczerpnęliśmy kilka dobrych praktyk stosowanych w ukraińskim urzędzie.” 

Aleksandra Wencek 

„Poznałam różnice między polskim, a ukraińskim systemem oświaty. Dowiedziałyśmy się więcej o swoich krajach, wymieniałyśmy doświadczenia związane z pracą w edukacji’’. 

 

Opinie stażystek z Ukrainy o programie staży: 

Lina Remsha 

„Zdobyłam bezcenne doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych. Usystematyzowałam wiedzę na temat metod tworzenia paszportu inwestycyjnego społeczności, które są obecnie istotne w mojej pracy na Ukrainie.” 

Maryna Baklanova 

„Poziomy następujących kompetencji znacznie wzrosły: zawodowe – nabywanie nowych umiejętności w zakresie organizacji procesu edukacyjnego i jego finansowania w przedszkolach, szkołach, instytucjach kształcenia zawodowego; kompetencje komunikacyjne – lepsza znajomość języka polskiego”. 

Olena Khaniukova 

„Nauczyłem się praktyk współpracy z ludnością, jak ją aktywizować i brać pod uwagę jej opinię. Uświadomiłem sobie nowy sposób organizowania budżetu partycypacyjnego. Rozszerzyłem własną listę projektów, które można wdrożyć w mojej społeczności.” 

 

Skip to content