Maciej Falkowski | Prezes Zarządu
Office number: +48 222 906 622 extension 01
e-mail: sekretariat[at]solidarityfund.pl

Aleksandra Jarosiewicz | Dyrektor
e-mail: aleksandra.jarosiewicz[at]solidarityfund.pl

Izabella Chruślińska |  Główny specjalista | Koordynator programu USAID
e-mail: izabella.chruslinska[at]solidarityfund.pl

Adam Sauer | Główny specjalista | Koordynator programu – Ukraina | Obserwacja wyborów
e-mail: adam.sauer[at]solidarityfund.pl

Ewa Demczyk | Starszy specjalista
e-mail: ewa.demczyk[at]solidarityfund.pl

Karolina Mazurczak | Starszy specjalista
e-mail: karolina.mazurczak[at]solidarityfund.pl

Monika Ołów | Młodszy specjalista
e-mail: monika.olow[at]solidarityfund.pl

Daria Suwała | Specjalista
e-mail: daria.suwala[at]solidarityfund.pl

Katarzyna Adamczyk | Główny specjalista

e-mail: katarzyna.adamczyk[at]solidarityfund.pl

Joanna Szewczak | Starszy specjalista

e-mail: joanna.szewczak[at]solidarityfund.pl

Wojciech Kuchta  | Specjalista

e-mail: wojciech.kuchta[at]solidarityfund.pl

Marcin Popławski | Młodszy specjalista

e-mail: marcin.poplawski[at]solidarityfund.pl

Peter Domukhovski | Młodszy specjalista
e-mail: peter.domukhovski[at]solidarityfund.pl

Paweł Turski | Specjalista ds. IT 
e-mail: informatyk[at]solidarityfund.pl

Julia Czumaczenko | Specjalista ds. komunikacji
e-mail: julia.czumaczenko[at]solidarityfund.pl
tel. +48 797 904 500

Przedstawiciele

Tomasz Horbowski | Kierownik Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii
e-mail: tomasz.horbowski[at]centruinfo.org

Paweł Kost | Przedstawiciel FSM na Ukrainie
e-mail: pawel.kost[at]solidarityfund.pl

Justyna Kucuk | Przedstawiciel FSM w Gruzji
e-mail: justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl

Współpracownicy

Anastasiia Chornohorska | Specjalista | Koordynator projektów na Ukrainie
e-mail: anastasiia.chornohorska[at]solidarityfund.pl

Urszula Majewska |  Koordynator projektu | Budżet partycypacyjny w Gruzji 
e-mail: urszula.majewska[at]solidarityfund.pl

Olga Kuprianowicz | USAID program
e-mail: olga.kuprianowicz[at]solidarityfund.pl