Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Jesteśmy organizacją zarejestrowaną przed rokiem, ale mamy silnych partnerów z Polski i Ukrainy. Czy możemy złożyć wniosek?

NIE. W konkursie grantowym mogą uczestniczyć wyłacznie podmioty mające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego. Liczy się doświadcznie organizacji wnioskującej (nie partnerów, czy osobiste doświadczenie pracowników). Organizacje, które nie mają wymaganego doświadczenia zostaną wyłaczone przez Zarząd z oceny merytorycznej.

Skip to content