Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Ile wniosków może złożyć jedna organizacja?

Pierwszy etap konkursu (listy intencyjne) – każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 5 wniosków wstępnych.

Drugi etap konkursu – każdy podmiot, którego wnioski wstępne (listy intencyjne) zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu może złożyć nie więcej niż dwa wnioski pełne stanowiące rozwinięcie zaakceptowanych wniosków wstępnych.

O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu będzie decydować kolejność zarejestrowania ostatecznej wersji wniosku w generatorze.

Skip to content