Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Czy do wniosku należy załączyć poświadczoną za zgodność aktualną kopię wyciągu z KRS?

Nie ma takiej potrzeby. Na stronie http://krs.ms.gov.pl  prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnione są podstawowe dane o organizacjach pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku należy wpisać numer KRS, co umożliwi Fundacji oraz ekspertom oceniającym wniosek sprawdzić zawarte tam dane.

Skip to content