Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Czy można wniosek redagować jednocześnie na dwóch komputerach lub w otwartych jednocześnie dwóch oknach przeglądarki?

 NIE. Jednoczesna redakcja na dwóch komputerach spowoduje, że część danych może zostać utracona.

Skip to content