Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Czy w planowanej kwocie dofinansowania we wniosku wstępnym (liście intencyjnym) ma zostać przedstawiony dokładny budżet projektu?

Nie. W pierwszym etapie konkursu należy podać tylko planowaną kwotę dofinansowania. Przedstawienie dokładnego budżetu z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych działań będzie wymagane we wniosku pełnym (dotyczy wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu przez Komisję Grantową).

W przypadku wniosków rocznych planowana wysokość dofinansowania musi wynosić 150.000-300.000 zł. Projekty poniżej lub powyżej tej kwoty zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.

W przypadku wniosków dwuletnich (modułowych) planowana wysokość dofinansowania musi wynosić 500.000-850.000 zł. Projekty poniżej lub powyżej tej kwoty zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.

Skip to content