Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Jak należy przygotować listy intencyjne?

W pierwszym etapie konkursu podmioty przedstawiają wnioski wstępne tj. listy intencyjne. Wnioski sporządzamy w generatorze na stronie http://pkwd.solidarityfund.pl. We wnioskach wstępnych należy zawrzeć krótki i syntetyczny opis projektu z uwzględnieniem rezultatów i planowanych działań. Na tym etapie nie jest wymagany szczegółowy opis, będzie on wymagany we wniosku pełnym od organizacji, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu przez Komisję Grantową.

Skip to content