Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Co oznacza, że wnioski składane są dwuetapowo?

Na pierwszym etapie składanie są wnioski wstępne – listy intencyjne. Listy, które będą spełniały wszystkie kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Grantową.

Do drugiego etapu tj. do składania wniosków pełnych, zostaną zaproszone organizacje, których wnioski wstępne zostały najwyżej ocenione (około 2 razy więcej wniosków niż dostępnych środków).

Skip to content