Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Dlaczego oczekują państwo linku do statutu i sprawozdanie z działalności? Czy można załączyć je w wersji papierowej?

NIE. Po pierwsze chrońmy lasy. W ramach konkursu planujemy wspieranie organizacji, które publikują na ogólnodostępnych stronach internetowych podstawowe informacje o swojej pracy. W tym sprawozdania finansowe i merytoryczne. 

Linki do sprawozdań wpisujemy w polach 2.7. 2.8.2.9. W razie potrzeby można wykorzystać pole 1.10. Inne uwagi dotyczące realizacji projektu. Jeżeli są inne dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać proszę dołaczyć je do wniosku w postaci załączników w formie plików PDF.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z punktem 8 Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym z oceny merytorycznej zostaną wyłączone wnioski niekompletne (w tym brak wersji zarejestrowanej w elektronicznym generatorze wniosków,  brak wersji papierowej wydrukowanego z generatora wniosków i podpisanego ręcznie przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy Oświadczenia wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do konkursu grantowego, brak/niekompletność obowiązkowych załączników i wymaganych linków do statutu, sprawozdania rocznego i bilansu).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem Fundacje mają obowiązek składania sprawozdań do ministra właściwego, a Organizacje Pozytku Publicznego do w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Skip to content