W ramach programu Wsparcie Demokracji w latach 2012-2016 Fundacja współfinansowała 15 inicjatyw polskich organizacji pozarządowych, realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami. Projekty poświęcone demokratyzacji Tunezji były także wdrażane w ramach 3 działań własnych Fundacji. W sumie w ciągu pięciu lat zrealizowano 18 projektów za łączną kwotę ponad 3 mln zł. Główne obszary tematyczne projektów wspieranych przez Fundację w latach 2012-2015:

  • sprawiedliwość okresu transformacji;
  • wsparcie dziennikarstwa lokalnego;
  • samorządność;
  • wzmacnianie NGO i kształcenie liderów.

Projekty

Aktualności

Skip to content