Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Samorządy w tunezyjskiej debacie publicznej

Samorządy w tunezyjskiej debacie publicznej

Wybory samorządowe w Tunezji, przewidywane na przełom roku 2015/2016, pierwsze po rewolucji z 2011 roku, związane są z licznymi kontrowersjami. W debacie publicznej podejmowany jest temat projektu przygotowywanej reformy decentralizacji, budzący uzasadnione obawy co do przyszłego kształtu i roli samorządów. Negatywne emocje budzą również kandydaci w wyborach samorządowych, utożsamiani z dawnym reżimem.

Te kwestie były tematem przewodnim w trakcie wizyty polskich ekspertów w Kairouanie w dniach 21-25 maja, w ramach projektu „ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji” realizowanego przez Fundację Press Club jako kontynuacja poprzednich działań w Kairouanie. Wizyta zainaugurowała cykl otwartych debat na temat samorządności na uniwersytecie w Kairouanie, przygotowując grunt pod merytoryczną dyskusję na temat kształtu reformy decentralizacji oraz planowanych wyborów samorządowych.

Podczas wizyty ekspertów odbyły się dwie debaty: pierwsza, wprowadzająca, dotyczyła roli i zakresu odpowiedzialności samorządów. Debatę poprzedziły prezentacje raportów ekspertów – Mohammed Baklouti przedstawił obecną sytuację prawną samorządów w Tunezji. Następnie ekspert ze strony polskiej, Elżbieta Ruebenbauer, zastępca redaktora naczelnego stołecznego dodatku Gazety Wyborczej, przedstawiła polskie doświadczenia w zakresie samorządności – problemy i wyzwania oraz dobre praktyki na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Druga debata związana była z tematyką dochodów samorządów: źródeł dochodu, budżetu i jego struktury. Podobnie jak w przypadku pierwszej, poprzedziła ją prezentacja eksperta tunezyjskiego, Sahbi Amary, przedstawiająca aktualną strukturę finansowania samorządów w Tunezji oraz prezentacja Sylwii Szparkowskiej z Fundacji Polityki Rozwojowej, która przedstawiła praktyki finansowania polskich samorządów.

Wśród publiczności zebranej w sali uniwersytetu w Kairouanie znaleźli się studenci, dziennikarze, przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Liczne pytania padające z sali wiązały się z obawami dotyczącymi wprowadzanych zmian w związku z reformą.

– Ludzie nie pójdą na wybory, jeśli nie zrozumieją z czym wiążą się planowane zmiany. Nikt nie mówi o tym jak będą funkcjonować samorządy po decentralizacji. Dla większości obywateli jest to wybór dawnych współpracowników Ben Alego – mówił jeden z zebranych na sali studentów.

Poza brakiem dostępu do wiarygodnych informacji na temat projektowanej reformy, problemem pozostaje brak zaufania publicznego wobec przedstawicieli władzy.

– Nie wystarczy wybrać, trzeba też monitorować urzędników, którzy zostaną wybrani w wyborach. Zaufanie publiczne do samorządów jest bardzo niskie – to ostatnie relikty dawnego reżimu – powiedział jeden z przedstawicieli lokalnej NGO „Association de la Gouvernance Participative”.

Debatom towarzyszyła pierwsza część warsztatów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Grupa warsztatowa obejmująca przedstawicieli lokalnych NGO, administracji publicznej, dziennikarzy i studentów, przez okres trwania projektu będzie pracować nad pozyskaniem, opracowaniem i udostępnieniem informacji publicznych dotyczących kilku sfer odpowiedzialności samorządu, w skali miasta Kairouan.

Konieczność uregulowania i upublicznienia procedur na poziomie lokalnym potwierdziła reakcja publiczności na temat finansowania samorządów, podniesiona podczas debaty. Emocje wśród zebranych wzbudziły zwłaszcza podatki lokalne, które w ich opinii są tylko „prezentem” dla władzy. Informacje na temat obowiązków samorządów, struktury dochodów i ich źródłach oraz świadczonych usługach publicznych były nowością, nawet dla lokalnych aktywistów.

autor: Fundacja Press Club

                                     pressclub-250x200            Armoirie_kairouan.jpg                        AJK

 

 

 

 

Projekt „ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content