Projekty w Tunezji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Tunezji > Sprawiedliwość okresu transformacji

Sprawiedliwość okresu transformacji

2012Tunezja 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Tytuł projektu: Sprawiedliwość okresu transformacji – przekazywanie doświadczeń Polski dla Tunezji. Modele rozliczeń z przeszłością

Celem projektu było przedstawienie szerokiego spektrum rozwiązań dochodzenia do sprawiedliwości w okresie transformacji zastosowanych w krajach europejskich i pozaeuropejskich tak, by wspomóc osoby zaangażowane w proces transformacji w Tunezji w wypracowaniu własnego optymalnego rozwiązania.

W ramach projektu i w związku z planami powołania Polsko-Tunezyjskiego Instytutu Demokracji i Rozwoju, odbyła się jednodniowa konferencja w Tunisie z udziałem czołowych polskich i zagranicznych ekspertów (prawników, historyków, politologów i polityków), podczas której – w pierwszej części – zaprezentowane zostały doświadczenia i modele rozliczeń z przeszłością. W drugiej części wydarzenia odbyły się cztery tematyczne panele dyskusyjne dot. odpowiedzialności karnej za zbrodnie okresu reżimu, roli archiwów w procesie rozliczeń, modeli lustracji wobec osób sprawujących funkcje publiczne, roli mediów w rozliczeniach z przeszłością. Rezultatem konferencji są wypracowane przez uczestników rekomendacje dla strony tunezyjskiej.

Łącznie w inicjatywie udział wzięło 80 uczestników.

Więcej o projekcie:

http://www.hfhr.pl/sprawiedliwosc-okresu-przemian-czy-polskie-doswiadczenia-okresu-transformacji-moga-byc-uzyteczne-dla-tunezji/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hfhr.pl/ 

Skip to content