Ukraina


Od reaktywacji w 2012 roku Fundacja wspiera projekty polskich organizacji pozarządowych oraz realizuje działania własne w Ukrainie. Łącznie w latach 2012-16 ze środków rządów RP, USA, Kanady i Szwajcarii zrealizowano ponad 90 projektów. Projekty obejmowały między innymi:

  • wsparcie dla niezależnych mediów (szczególnie mediów lokalnych i regionalnych, mediów nadających na tereny przygraniczne i okupowane, przygotowanie mediów do informowania o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską);
  • prawa człowieka (wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni” i innych osób poległych za niepodległą i demokratyczną Ukrainę, dokumentowanie naruszeń praw człowieka i represji wobec dziennikarzy oraz mediów na terenach okupowanych, poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dla dzieci z rodzin przesiedlonych wewnętrznie);
  • wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie (działania doradcze zespołu polskich ekspertów, szkolenia, staże i wizyty studyjne, projekty wdrażające reformę samorządową m.in przez wsparcie procesu jednoczenia 75 gromad, tworzenie budżetów obywatelskich);
  • obserwację wyborów m.in w ramach misji OBWE/ODiHR .

Projekty

okno pcpm4

Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

 2016 -  Ukraina  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Tytuł projektu:  Remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie / ...
Czytaj Dalej

Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni

 2016 -  Ukraina  Fundacja Edukacja dla Demokracji Tytuł projektu:  Wsparcie rodzin Niebiańskiej Sotni / Support for Heavenly Hundred families Projekt ...
Czytaj Dalej

Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach

Od września 2015 r. do marca 2017 r., FSM realizuje projekt współfinansowany z USAID, zatytułowany: „Obiektywny obraz procesów związanych z  ...
Czytaj Dalej
IWB logo2

Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa

2015 - Ukraina Inicjatywa Wolna Białoruś Tytuł projektu: Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa / Ukrainian School of Journalism Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa to ...
Czytaj Dalej
SRGG logo

Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk

2015 - Ukraina Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin Tytuł projektu: Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk / The social dimension of ...
Czytaj Dalej

Nowości

Spotkanie uczestników drugiej edycji projektu dla dziennikarzy i mediów regionalnych w Kijowie

Uczestnicy nowej edycji projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” ...
Czytaj Dalej

Wyniki konkursu grantowego na rzecz Ukrainy

W konkursie zarejestrowano 19 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 3 999 218 zł. Komisja grantowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich 19 wniosków spełniających ...
Czytaj Dalej

Kontynuacja projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej podpisała z USAID, amerykańską agencją międzynarodowego rozwoju, umowę o przedłużeniu na dwa kolejne lata (31.03.2017-31.03.2019) projektu „Obiektywny ...
Czytaj Dalej

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym ...
Czytaj Dalej

Regionalne media na Ukrainie i integracja europejska-konferencja w Kijowie

21 lutego w Kijowie Fundacja Solidarności Międzynarodowej zorganizowała konferencję kończącą pierwszą edycję projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o ...
Czytaj Dalej