Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców na Ukrainie

Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców na Ukrainie

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników w siedmiu regionach Ukrainy. Badanie prowadzone jest w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. ZP/2020/19

 

Odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron

Pytanie z dnia 26.08.2020 r.:

W nawiązaniu do punktu 1.f. OPZ prosimy o informację jak liczna będzie baza udostępniona przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Baza danych przedsiębiorstw dla każdego regionu, zawierającą informacje o nazwie firmy, jej dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), rodzaj działalności gospodarczej i średnią roczną liczbę pracowników – którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy (1.f.OPZ) liczy ok. 125 000 podmiotów (łącznie dla 7 regionów).

Pytania z dnia 27.08.2020 r.:

1. Czy możliwe będzie zastosowanie listu zapowiedniego do okazania w trakcie badania, podpisanego przez Państwa Instytucję, program?

Odpowiedź: Zastosowanie listu zapowiedniego do okazania w trakcie badania, podpisanego przez Zamawiającego/Program jest możliwe.

2. Czy dopuszczacie Państwo możliwość zmiany niektórych (2-3) miast w próbie do badania, oczywiście przy założeniu utrzymania struktury próby i realizacji celów badania?

Odpowiedź: Program EU4Skills jest ograniczony terytorialnie do 7 regionów (obwodów) ukraińskich wymienionych w OPZ i SIWZ. Zamiana na inne regiony nie jest możliwa.

Skip to content