Ukraińskie media i Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Media > Ukraińskie media i Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina

„Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” to projekt realizowany przez Fundację od września 2015 roku do marca 2019 roku. Ten projekt został sfinansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej oraz Amerykańskiej Agencji Międzynarodowego Rozwoju USAID. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalizmu ukraińskich mediów regionalnych w zakresie problematyki związanej z wprowadzaniem w życie postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, jak również poszerzenie świadomości społeczeństwa ukraińskiego na temat obowiązków i zmian wynikających ze stowarzyszenia. Druga edycja projektu, wdrażana od marca 2017 roku, wspomogła implementację wypracowanej w ramach projektu strategii informowania o integracji europejskiej na Ukrainie oraz zaproponowane w Planie Implementacyjnym mechanizmy informowania o umowie przez media. Powyższe dokumenty określają głównych odbiorców informowania o Umowie stowarzyszeniowej, kluczowe działania, jakie powinny zostać podjęte przez struktury państwowe, oraz rolę mediów i organizacji pozarządowych w tym procesie. W ramach projektu zostały zorganizowane między innymi cykle specjalistycznych szkoleń dla dziennikarzy, wizyty studyjne, w mediach regionalnych powstały serie materiałów poświęconych Umowie stowarzyszeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów ze wschodniej i południowej Ukrainy. Został także stworzony mechanizm cyklicznych spotkań i konsultacji dla dziennikarzy regionalnych z Biurem do spraw Integracji Europejskiej przy wicepremier do spraw integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej. Partnerami Fundacji w projekcie były dwie ukraińskie organizacje pozarządowe: Internews-Ukraina i Towarzystwo Lwa. Łączny budżet projektu wyniósł 800 tysięcy dolarów amerykańskich.

Aktualności

Warsztaty dla regionalnych dziennikarzy ukraińskich w Mariupolu: wyzwania dla regionu Morza Azowskiego w kontekście Umowy Stowarzyszeniowej z UE

Kolejna konferencja prasowa dla ukraińskich dziennikarzy regionalnych mediów w polsko-ukraińsko-amerykańskim projekcie FSM