Ukraińskie media i Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Media > Ukraińskie media i Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina

Miejsce realizacji: Kijów

Wartość projektu:  800 000 USD

Donor: 

Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi:

Internews-Ukraina

Towarzystwo Lwa

Porojekt:

W 7 warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) wzięło udział 94 uczestników, dzięki czemu zwiększyło się ich rozumienie i wiedza o procesie implementacji Umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, powiązanych z nią reform oraz sposobów informowania o niej społeczeństwa.

„Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” to projekt realizowany przez Fundację od września 2015 roku do marca 2019 roku. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalizmu ukraińskich mediów regionalnych w zakresie problematyki związanej z wprowadzaniem w życie postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, jak również poszerzenie świadomości społeczeństwa ukraińskiego na temat obowiązków i zmian wynikających ze stowarzyszenia. Druga edycja projektu, wdrażana od marca 2017 roku, wspomogła implementację wypracowanej w ramach projektu strategii informowania o integracji europejskiej na Ukrainie oraz zaproponowane w Planie Implementacyjnym mechanizmy informowania o umowie przez media.

W ramach projektu zostały zorganizowane między innymi cykle specjalistycznych szkoleń dla dziennikarzy, wizyty studyjne. Ponadto w mediach regionalnych powstały serie materiałów poświęconych Umowie stowarzyszeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów ze wschodniej i południowej Ukrainy. Został także stworzony mechanizm cyklicznych spotkań i konsultacji dla dziennikarzy regionalnych z Biurem do spraw Integracji Europejskiej przy wicepremier do spraw integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej.

94 uczestników projektu udoskonaliło swój warsztat dziennikarski, zwiększyło umiejętności powiązania w swoich materiałach informacji o implementacji Umowy Stowarzyszeniowej z lokalnym i regionalnym kontekstem.

W 3 edycjach briefingów wzięło udział 47 uczestników projektu oraz 30 dziennikarzy spoza projektu, dzięki czemu wzmocnił się ich poziom rozumienia procesu implementacji reform na Ukrainie, związanych z nim wyzwań, problemów oraz postępów, a także przyczyn wpływających na ten proces. Ponadto zwiększyło się rozumienie konieczności przeprowadzenia niektórych reform na Ukrainie w ramach integracji z UE oraz ich znaczenie dla społeczeństwa. Dzięki udziałowi w briefingach dziennikarze z regionów mieli możliwość (po raz pierwszy w ich pracy zawodowej) bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami rządu, osobami publicznymi odpowiedzialnymi za implementację poszczególnych reform.
W 2 wizytach studyjnych w Belgii i w Estonii wzięło udział 20 dziennikarzy z różnych regionów Ukrainy. Umożliwiło im to lepsze rozumienie funkcjonowania instytucji UE oraz zapoznanie się z unijnym spojrzeniem na kwestię Ukrainy.

W wyniku warsztatów, briefingów i wizyt studyjnych zostało zrealizowanych 130 materiałów, a w ramach konkursu 15 mediów regionalnych różnego formatu zrealizowało 176 materiałów, w obiektywny sposób przybliżających tematykę związaną z integracją europejską na Ukrainie, z włączeniem również doświadczeń wybranych krajów członkowskich UE: Polski, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii.

Aktualności

Zakończenie projektu poświęconego problematyce integracji europejskiej dla regionalnych mediów na Ukrainie

Warsztaty dla regionalnych dziennikarzy ukraińskich w Mariupolu: wyzwania dla regionu Morza Azowskiego w kontekście Umowy Stowarzyszeniowej z UE

Kolejna konferencja prasowa dla ukraińskich dziennikarzy regionalnych mediów w polsko-ukraińsko-amerykańskim projekcie FSM

Skip to content