Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zakończenie projektu poświęconego problematyce integracji europejskiej dla regionalnych mediów na Ukrainie

Zakończenie projektu poświęconego problematyce integracji europejskiej dla regionalnych mediów na Ukrainie

 

Pod koniec lutego, w Kijowie, odbyła się konferencja zamykająca i podsumowująca trwający trzy i pół roku projekt „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową Stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach regionalnych”. Projekt był realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i partnerów ukraińskich: „Internews Ukraina” i „Towarzystwo Lwa”, a współfinansowany przez polski MSZ oraz amerykańską agencję USAID.

W konferencji wzięli udział: Ivanna Klympush-Tsintsadze – wicepremier ds. integracji europejskiej i NATO, Thomas White – dyrektor Biura Demokracji i Zarządzania USAID, Maciej Falkowski – prezes FSM, ukraińscy eksperci: Tetyana Lebedeva, Dmytro Dubov, Volodymyr Yermolenko – członkowie zespołu eksperckiego w projekcie, oraz Taras Kaczka – doradca ds. zadań strategicznych Fundacji Widrodżennia i Serhij Sydorenko – dziennikarz gazety „Jevropejskaja Pravda”, obaj brali udział w specjalistycznych warsztatach dla uczestników projektu. Ponadto grupa 30 dziennikarzy regionalnych biorących udział w projekcie, przedstawiciele Państwowego Komitetu ds. Telewizji i Radia, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się projektami medialnymi w kontekście integracji europejskiej, przedstawicielki USAID: Oksana Bedenko i Anna Novak, współpracujące bezpośrednio z zespołem projektowym.

Najważniejszym punktem konferencji była rozmowa z Ivanną Klympush-Tsintsadze, która, jak zawsze, z wielką otwartością i swadą podsumowała, co udało się w kwestii implementacji Umowy Stowarzyszeniowej zrealizować do końca roku 2018. Poruszyła kwestię problemów i ich przyczyn w związku z powyższym oraz wyzwań, które stoją przed Ukrainą w tych kwestiach w bieżącym roku, trudnym, gdyż odbędą się wybory prezydenckie i wybory parlamentarne.

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz krótkiego filmu wyjaśniającego cele projektu oraz refleksje niektórych dziennikarek, uczestniczek projektu, z Mariupola, Zaporoża, Winnicy i Czerkas, nad tym, czym udział w projekcie był dla nich, a także osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu: Izabelli Chruślińskiej, kierownika projektu ze strony FSM, Dana Ryana, pierwszego koordynatora ze strony USAID, Kostyantyna Kvurta, prezesa „Internews Ukraina”, oraz głównego eksperta i mentora w projekcie, Volodymyra Yermolenki, publicysty, dziennikarza ukraińskiej telewizji internetowej Hromadske TV.

W drugiej części konferencji aktywny udział wzięli dziennikarze, uczestnicy projektu. Dziennikarki z Tarnopola i Czerkas pokazały programy telewizyjne zrealizowane w projekcie w ramach konkursu. Przy okazji przedstawiły kontekst regionalny, powody wyboru tematu, formuły oraz odbiór programów. Dziennikarze podzielili się również swoimi refleksjami na temat podejścia do spraw integracji europejskiej w poszczególnych regionach.

Projekt, który formalnie kończy się 31 marca br., miał dwie autonomiczne edycje, w których główny cel pozostawał podobny: podniesienie profesjonalizmu ukraińskich mediów regionalnych w zakresie problematyki związanej z wprowadzaniem w życie postanowień Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską. Wynikiem tego będzie lepsze rozumienie procesów implementacji Umowy Stowarzyszeniowej na Ukrainie wśród ukraińskiego społeczeństwa w różnych regionach Ukrainy. Obie edycje projektu różniły się między sobą szczegółowymi celami, sposobem działania i formatem.

Ważnym celem pierwszej edycji było przygotowanie eksperckiego projektu „Strategii informowania o integracji europejskiej na Ukrainie” i Planu Działań. Ekspercka „Strategia” i Plan Działań stały się następnie podstawą dla rządowych projektów i oba dokumenty zostały przyjęte przez rząd Ukrainy (październik 2017 i luty 2018). Druga edycja projektu była implementacją zaproponowanych w ramach ”Strategii informowania o integracji europejskiej na Ukrainie” najważniejszych mechanizmów.
W projekcie „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową Stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” wzięli udział dziennikarze z 20 regionów:

  • w pierwszej edycji wzięło udział ponad 160 dziennikarzy z różnych mediów regionalnych (rekrutacja odbywała się na każde działanie),
  • w drugiej edycji była stała grupa uczestników w liczbie 60.

W ramach drugiej edycji, której podsumowaniu poświęcona była konferencja, przedstawiono nowe działania, w tym: 10 specjalistycznych warsztatów dziennikarskich w różnych miastach, m.in.: w Mariupolu, Zaporożu, Charkowie, Czernihowie, Winnicy, Iwano-Frankiwsku; 6 briefingów dla mediów regionalnych zorganizowanych we współpracy z Biurem do spraw Integracji Europejskiej, z udziałem Ivanny Klympush-Tsintsadhze, oraz przedstawicieli ukraińskich ministerstw. Zaprezentowano także produkcję materiałów własnych: 4 tzw. video motywacyjnych, 16 informacyjnych infografik, 14 historii sukcesu w poszczególnych regionach Ukrainy (wszystkie materiały zostały udostępnione do wolnego wykorzystywania przez media); 10 spotkań-debat w różnych miastach Ukrainy, z udziałem przedstawicieli Obwodowych Komitetów Państwowej Administracji (wydziały ds. integracji europejskiej), organizacji zajmujących się w poszczególnych regionach Ukrainy integracją europejską oraz mediów (w tym również nie będących uczestnikami projektu). Dyskusje dotyczyły możliwości realizacji „Strategii” oraz problemów i wyzwań w kontekście reform związanych z Umową Stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską. W projekcie, 15 mediów, uczestników projektu, otrzymało dotację na realizację własnych materiałów poświęconych realizacji Umowy Stowarzyszeniowej oraz wybranym aspektom integracji europejskiej na Ukrainie.

Na zakończenie projektu, grupa ekspercka przygotowała „Raport ekspercki z implementacji drugiej edycji projektu” wraz z rekomendacjami wynikającymi z doświadczenia kilkuletniej realizacji projektu.

Skip to content