Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Mołdawia: wizyty studyjne strażaków w Polsce 

Mołdawia: wizyty studyjne strażaków w Polsce 

Ochotnicze straże pożarne są dużym wsparciem dla jednostek odpowiadających za ochronę obywateli i ich mienia. Ich efektywną współpracę dostrzegają urzędnicy i druhowie z Mołdawii, którzy w poszukiwaniu inspiracji dla mołdawskiego systemu ochrony ludności cywilnej coraz częściej spoglądają w kierunku Polski.

Wizyta studyjna strażaków z Mołdawii w Polsce. Maj 2022 r.

Sireți to niewielka gmina położona około 20 km na północ od Kiszyniowa. Ze względu na częste pożary, w grudniu 2019 r. tamtejsza rada gminy podjęła decyzję o utworzeniu jednostki ochotniczej straży pożarnej. Swoją gotowość do służby zgłosiło wówczas 18 ochotników. Trudności, z którymi musieli się zmierzyć, to nie tylko walka z żywiołami, ale także problemy w organizacji systemu pracy oraz w zdobyciu profesjonalnego sprzętu. Po nagłośnieniu apelu o wsparcie dla nowopowstałej jednostki, do Fundacji Solidarności Międzynarodowej zgłosiły się miasto i gmina Stawiszyn (Wielkopolska), które postanowiły wspomóc OSP z Sireți 

Polsko-mołdawska współpraca 

Jesienią ubiegłego przekazano gminie Sireți wóz strażacki (więcej: tutaj). Jednak wsparcie materialne to nie wszystko. Nawiązane wówczas relacje zostały scementowane w trakcie wizyty studyjnej mołdawskich strażaków w Stawiszynie i Lądku w dniach 7-13 maja 2022 r. 

Pretekstem do organizacji wizyty był Dzień Strażaka w gminie Stawisztn. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 16 osób: 10 druhów z mołdawskich gmin Sireți i Sărata Veche oraz przedstawicieli tamtejszych władz. W przygotowaniu cyklu szkoleń i wizyt studyjnych uczestniczyły: władze gmin Stawiszyn i Lądek, OSP Stawiszyn i Lądek, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Komenda Miejska PSP w Poznaniu, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

Ćwiczenia na stawie w Zbiersku. Wizyta studyjna druhów z Mołdawii. Maj 2022 r.

Ćwiczenia na lądzie i wodzie 

Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony ludności cywilnej. W jego trakcie, oprócz szkoleń teoretycznych, nie zabrakło również miejsca na zajęcia praktyczne. Strażaków podzielono na dwie grupy, nad których szkoleniami pieczę przejęły OSP w Stawiszynie i Lądku.

Pierwszego dnia wizyty partnerzy z Mołdawii zapoznali się, między innymi, z obsługą wozów strażackich. Zdobytą wiedzę wykorzystali już następnego dnia podczas ćwiczeń z gaszenia pożarów. Warsztaty praktyczne zorganizowano w lesie w Zbiersku we współpracy z druhami z OSP Blizanów oraz Zbiersk. Nad ich bezpiecznym przebiegiem czuwał prezes OSP w Stawiszynie, Janusz Zieliński, oraz naczelnik OSP Stawiszyn: Radosław Antczak.  

Kolejne dni szkoleń strażacy spędzili, między innymi, w Zbiersku, gdzie ćwiczyli sterowanie łódkami, wyławianie celu z wody oraz pływanie na czas. Po serii treningów na wodzie, strażacy powrócili do swoich jednostek. Tam, pod okiem ratowników medycznych, ćwiczyli techniki udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Zajęcia przerwało wezwanie do niespodziewanej akcji pożarniczej, która miała sprawdzić zdolność druhów z Mołdawii do szybkiego reagowania. 

Wizyta studyjna w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, maj 2022 r.

Budowanie sieci ochotniczych straży pożarnych 

Wizyta została zorganizowana w ramach pilotażowego projektu „Wzmacnianie ochrony cywilnej w Republice Mołdawskiej”. Jego celem jest wsparcie mołdawskich władz w budowie sprawnego systemu ochotniczych straży pożarnych. Wcześniej, Fundacja Solidarności Międzynarodowej przeprowadziła analogiczne projekty między innymi w Ukrainie (link).

 

Projekt „Wzmacnianie ochrony cywilnej w Republice Mołdawskiej” realizowany jest przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii i finansowany  w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie.

Skip to content