Aktualności

Chronimy dzieci

Fundacja Solidarności Międzynarodowej chroni godność dzieci uczestniczących w projektach i innych działaniach. Podchodzi do nich z szacunkiem oraz zapewnia równe traktowanie i ochronę przed wszelką krzywdą, której mogłyby doznać w trakcie współpracy z Fundacją. W tym celu przyjęliśmy Zasady dotyczące ochrony dzieci w działaniach FSM, wzmacniając tym samym wysokie standardy etyczne i moralne wymagane od naszych pracowników i współpracowników.

Skip to content