Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061918 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061918 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Nr wewnętrzny postępowania: 2021/01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061918

Identyfikator postępowania: ocds-148610-08c4fcfb-b692-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Nabór ofert przez https://www.platformazakupowa.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ: OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA (PDF)

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ: Wzór umowy (DOCX)

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ: Oświadczenie wykonawcy (DOCX)

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ: Formularz oferty (DOCX)

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ: Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX)

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu (DOCX)

Skip to content