Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o zmianie warunków ogłoszenia: Dostawa sprzętu elektronicznego

Informacja o zmianie warunków ogłoszenia: Dostawa sprzętu elektronicznego

Działając na podst. Art. 271. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Zmiana dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznika nr 1.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 200 000 zł

Załączniki:

>>> ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU 5.05.2021 <<<

>>> ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU 6.05.2021 <<<

Skip to content