Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > EU4skills: Powstała platforma informacyjna o potrzebach rynku pracy na Ukrainie

EU4skills: Powstała platforma informacyjna o potrzebach rynku pracy na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) bierze czynny udział w procesie reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie w ramach programu Unii Europejskiej EU4Skills. Program działa na poziomie krajowym oraz w siedmiu pilotażowych obwodach: winnickim, połtawskim, zaporoskim, rówieńskim, lwowskim, mikołajowskim i czerniowieckim. To właśnie w tych regionach działania FSM były do tej pory najbardziej intensywne.

Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy jest jednym z zadań programu EU4Skills. Jest to również jedno z głównych wyzwań reformy przeprowadzanej na Ukrainie, która będzie miała wpływ na życie dziesiątek tysięcy przyszłych absolwentów szkół zawodowych. Zbadanie potrzeb pracodawców może znacząco poprawić planowanie w całym systemie kształcenia zawodowego i wpłynąć na wybór przez uczniów odpowiedniego kierunku kształcenia. Pomoże również szkołom w przygotowywaniu oferty nie tylko atrakcyjnej, ale przede wszystkim pozwalającej znaleźć zatrudnienie ich przyszłym absolwentom. Wyniki badań mogą być także cennym źródłem wiedzy dla decydentów na szczeblu regionalnym i krajowym.

O września do listopada 2020 r. FSM przebadała blisko 6000 przedsiębiorstw wszystkich rodzajów działalności gospodarczej ze wspomnianych siedmiu regionów pilotażowo objętych programem. Co ważne, spośród dużych przedsiębiorstw w badaniu wzięło udział aż 95% z nich. Badaniu zostały poddane również reprezentatywne liczby firm średnich i małych oraz mikroprzedsiębiorstw.

 

Efektem naszej kilkumiesięcznej pracy jest powstanie interaktywnej platformy informacyjnej o potrzebach rynku pracy. Platforma przedstawia szczegółowe wyniki badania ukraińskich przedsiębiorstw. Multimedialna oraz interaktywna baza umożliwia prześledzenie wyników z wykorzystaniem wielu zmiennych, między innymi wielkości zatrudnienia w podziale na sektory, regiony czy określone zawody.
W raporcie została uwzględniona również informacja o przewidywanej liczbie nowych miejsc pracy na podstawie tych samych kryteriów, a także to, jakich kwalifikacji wymagają pracodawcy w poszczególnych regionach Ukrainy.

Interaktywna platforma z wynikami badań dostępna jest na Portalu Krajowych Służb Zatrudnienia, dzięki czemu dostęp do niej ma każdy poszukujący pracy użytkownik internetu. Osoby szukujące pracy mogą sprawdzić, w którym regionie potrzebni są pracownicy o posiadanych przez nich umiejętnościach, czy podjąć decyzję o przebranżowieniu się korzystając z dostępnych na rynku szkoleń oraz programów aktywizacji bezrobotnych.
Platforma będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych danych z corocznych badań potrzeb pracodawców.

 

EU4Skills to program wspierający kształcenie zawodowe na Ukrainie. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – Niemiec, Finlandii, Polski i Estonii. Łączna kwota dofinansowania programu to 58 mln euro.
Celem programu jest także zwiększenie skuteczności wprowadzanych reform, poprawa jakości i uatrakcyjnienie edukacji zawodowej, jak i jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy, szkolenie kadry zarządzającej i nauczycieli szkolnictwa zawodowego oraz modernizacja wybranych ośrodków kształcenia zawodowego w siedmiu obwodach pilotażowych: winnickim, połtawskim, zaporoskim, rówieńskim, lwowskim i mikołajowskim.
Czas trwania projektu: lata 2019-2023.
Program na Ukrainie realizowany jest przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz instytucje z krajów współfinansujących EU4Skills.

Skip to content