Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2020/18

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2020/18


Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia ZO/2020/18, prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, zostało rozstrzygnięte.

Do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 w odpowiedzi na ogłoszenie nr ZO/2020/18 wpłynęły dwie (2) oferty. Niżej wymieniamy zaoferowane obszary doradztwa mentorskiego oraz proponowane ceny.

1. Daryna Shevchenko, ul. Tymoshenka Marshala 6A, apt. 160, Kijów 04211, Ukraina

Nr  Nazwa obszaru  Cena brutto
4. Pomoc merytoryczna w zakresie tematyki i emisji specjalnych wydań gazety; konsultacje w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania i pozyskiwania reklam. 6900 PLN
7. Konsultacja w zakresie przygotowania jakościowych materiałów w ramach gatunku dziennikarstwa rozwiązań. 6900 PLN
9. Sposoby efektywnej pracy zdalnej redakcji (planowania, komunikacji w zespole, motywowania pracowników, komunikacji z bohaterami artykułów, tworzenia atrakcyjnych treści). 6900 PLN

 

2. Gaygysyz Geldiyev, ul. Demiyivska 26 apt.14., Kijów, Ukraina

Nr  Nazwa obszaru   Cena brutto 
1. Analiza odbiorców oraz konkurencyjności radia na rynku reklamodawców w regionie. Stworzenie strategii monetyzacji medium na 3, 6 i 12 miesięcy.   6850 PLN 
2. Współpraca z reklamodawcami w warunkach kryzysu pandemii COVID-19.   6850 PLN 
5. Sprzedaż reklamy radiowej i na stronie internetowej z użyciem nowych form i metod.  6850 PLN 

 

Oferty zostały poddane weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej w dniu posiedzenia Komisji, 25 czerwca 2020 r.

Oboje Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu wymienione w Zapytaniu Ofertowym nr ZO/2020/18. Przedstawione oferty spełniły warunki formalne: proponowane ceny usługi są zgodne z warunkami zapytania ofertowego ZO/2020/18 i mieszczą się w górnej kwocie zamówienia.

Poniższa tabela obrazuje średnie oceny ofert według obszarów doradztwa (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 70):

Nr obszaru Oferent Średnia ocen
1. G. Geldiyev  62 
2. G. Geldiyev  62 
4. D. Shevchenko  61
5. G. Geldiyev  60
7. D. Shevchenko  63
9. D. Shevchenko  62 

 

Ze względu na porównywalne pozytywne oceny i brak konkurencji w ramach poszczególnych obszarów obie oferty zostały w całości zaakceptowane.

Skip to content