Osoby niepełnosprawne w Parku Narodowym Bordżomi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Osoby niepełnosprawne w Parku Narodowym Bordżomi

Miejsce realizacji: municypalitet Bordżomi

Wartość projektu: 52 846.92 PLN

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi:

NGO „Green Borjomi”
Agency of Protected Areas – Administration of Borjomi-Kharagauli National Park

Kontekst

Od wielu lat Park Narodowy Borjomi-Kharagauli i municypalitet Bordżomi są popularnym miejscem odpoczynku turystów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, a także grup edukacyjnych: szkół, uniwersytetów itp. Jednak do wiosny 2018 roku Park nie posiadał żadnej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Statystyki Parku Narodowego Borjomi-Kharagauli pokazują, że istnieje zapotrzebowanie na korzystanie z możliwości Parku zarówno przez grupy zorganizowane, będące częścią organizacji opiekuńczych (NGO, instytucji edukacyjnych), jak również przez osoby indywidualne. Rocznie około 5-6 grup i około 15 osób zgłasza się do administracji Parku w poszukiwaniu informacji o możliwościach skorzystania z oferty Parku przez osoby niepełnosprawne.
Centra dla odwiedzających, miejsca piknikowe i campingowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a personel Parku nie jest przeszkolony w zakresie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi i nie wie, jak dostosować usługi Parku do ich potrzeb.
Administracja Parku i Państwowej Agencji Obszarów Chronionych w Gruzji (Agency of Protected Areas) choć różnymi decyzjami i dokumentami zobowiązana jest do wdrażania rozwiązań uwzględniających prawa osób niepełnosprawnych, to do wiosny 2018 roku nie miała na ten cel ani własnych środków, ani nie otrzymywała dofinansowań na działania infrastrukturalne.
Projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej odpowiadał na te potrzeby i stanowił pierwszy krok w otwieraniu infrastruktury turystycznej Parków Narodowych Gruzji na potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt bowiem nie tylko umożliwił małe inwestycje infrastrukturalne, ale też stworzył przestrzeń do wspólnej pracy i integracji podopiecznych z 4 domów opieki.

Projekt

Projekt obejmował działania służące przystosowaniu istniejącej infrastruktury Parku Narodowego Bordżomi do przyjmowania gości – turystów niepełnosprawnych, a równocześnie działania integrujące i aktywizujące osoby niepełnosprawne (zorganizowano warsztaty i spotkania podopiecznych 4 ośrodków dziennej opieki z różnych regionów Gruzji).
W celu odpowiedniego przystosowania infrastruktury Parku, przeprowadzono diagnozę sytuacji i ekspertyzę wskazującą w jaki sposób istniejące w Parku warunki można dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ekspertyzę przeprowadziła biegła organizacji  Accessible Tourism Center Parsa, w oparciu o istniejące standardy ISO dotyczące infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Powstał dokument, który w rzetelny i praktyczny sposób wskazuje, jakie infrastrukturalne zmiany należy wdrażać i jak rozwijać Park Narodowy, by przystosować go i przybliżyć osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowo w bliskim sąsiedztwie budynku stworzono miejsce piknikowe (stół z dostępem dla wózków) oraz zainstalowano wiodącą do niego drewnianą ścieżkę umożliwiającą dojazd osobom poruszającym się na wózkach.
Ponadto zainstalowano dużą tablicę informacyjną o Parku Narodowym przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach oraz stworzono ścieżkę edukacyjną z tablicami przedstawiającymi różne rodzaje zwierząt i roślin, przystosowaną dla osób niewidzących (z wypukłymi obrazami i opisem w alfabecie Braille’a).
Oprócz elementów infrastrukturalnych projekt stworzył okoliczności do wspólnego spotkania i poznania się podopiecznych 4 dziennych domów opieki z Bordżomi i (Borjomi Day Center „TEBE” prowadzony przez organizację Together for Real Changes), Gori, Kareli, Chaszuri (prowadzone przez organizację Welfare and Development Center). W dniach 21-22 listopada 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty dla osób niepełnosprawnych, podczas których uczestnicy ćwiczyli, jak tworzyć ozdoby świąteczne z naturalnych produktów związanych ze środowiskiem leśnym. Uczestnicy i ich opiekunowie podkreślali, że dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie udziału w zajęciach poza murami swojego ośrodka, jak również pierwsze doświadczenie spotkania z podopiecznymi innych domów opieki. Osoby niepełnosprawne tworzyły też prototypy infrastruktury, którą chcieliby widzieć w Parku, a także dzielili się swoimi potrzebami korzystania z Parku. Ozdoby stworzone przez osoby niepełnosprawne prezentowano na wystawie uświetniającej wydarzenie podsumowujące projekt. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele lokalnego biznesu, a także dyrektor Parku Narodowego, dyrektor Państwowej Agencji Obszarów Chronionych (Agency of Protected Areas) na region Samtskhe-Javakheti oraz przedstawiciele Agencji z Tbilisi.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content