Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym – wizyty studyjne w Polsce

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Edukacja > Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym – wizyty studyjne w Polsce

Projekt jest jednym z elementów wzmacniających reformę systemu edukacji na Ukrainie, prowadzoną w ramach reformy decentralizacyjnej. Finansuje go niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ) w ramach unijnego programu U-LEAD. Organizowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wizyty studyjne delegacji oświatowych z Ukrainy w Polsce są uzupełnieniem szkoleń i doradztwa metodycznego prowadzonych przez szwedzki program SKL International (przy udziale polskich ekspertów). W wizytach uczestniczą kierownicy obwodowych i hromadzkich wydziałów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i starostowie połączonych hromad z różnych ukraińskich regionów oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Delegacje spędzają tydzień w partnerskim regionie Polski, gdzie odwiedzają szkoły, urzędy gmin, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje związane z oświatą. W czasie spotkań poruszane są takie problemy jak: optymalizacja sieci szkolnej, strategie oświatowe, edukacja pozaszkolna, realizacja zadań oświatowych przez samorządy, system doskonalenia nauczycieli, edukacja regionalna, finansowanie oświaty. W 2017 roku do Polski przyjechały delegacje z obwodów zaporoskiego, żytomierskiego, iwanofrankowskiego i połtawskiego. Odwiedziły między innymi Górny Śląsk, Wielkopolskę, Żuławy i Opolszczyznę.

Skip to content