Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Demokratyzacja > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Wdrażany w latach 2014–2017 Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji był inicjatywą Polski i Kanady zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Powstał w efekcie wspólnej woli obu państw, by wspierać demokratyzację Ukrainy. Został uruchomiony w czerwcu 2014 roku zaledwie trzy miesiące po Rewolucji Godności. Jego celem było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów. Trzyletni budżet projektu wynosił 6,3 miliona dolarów kanadyjskich (dwie trzecie pochodziły ze środków Kanady, jedna trzecia – z Polski).

W ramach programu dofinansowano czterdzieści polsko-ukraińskich projektów, wyłonionych w otwartym konkursie i zrealizowanych przez partnerów z Polski i Ukrainy (organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, media). W 2017 roku ponadto wsparcie uzyskało sześć małych projektów realizowanych przez media ukraińskie, zorganizowano również pięćdziesiąt osiem seminariów dla zjednoczonych hromad. Projekty były komplementarne do ukraińskich reform: ukierunkowane na wsparcie procesu łączenia hromad, tworzenie strategii ich rozwoju, wzmacnianie dialogu mieszkańców z władzą, ożywienie mechanizmu rad społecznych przy samorządach, przygotowanie kadr samorządowych do przejmowania nowych kompetencji. Zainicjowały również proces wprowadzania budżetów obywatelskich w ukraińskich miastach. W ramach projektów skierowanych do mediów lokalnych otrzymały one wsparcie merytoryczne (w zakresie dziennikarstwa śledczego, zarządzania biznesem medialnym, podniesienia wiedzy na temat reformy samorządowej i tym podobnych), materialne (wsparcie redakcji i dziennikarzy zmuszonych do opuszczenia Krymu i części obwodów donieckiego i ługańskiego objętych konfliktem) oraz techniczne (zakup aparatury umożliwiającej transmisje radiową na terytoria, nad którymi Ukraina utraciła kontrolę).

Kanadyjska ewaluacja wykazała, że w ocenie ukraińskich adresatów program był mechanizmem elastycznym i innowacyjnym, dostosowanym do miejscowych realiów. Był komplementarny wobec innych programów polskich i kanadyjskich, między innymi z programem PLEDDGE wdrażanym przez Związek Miast Kanady (Federation of Canadian Municipalities).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Skip to content