Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Współpracownik/czka w Zespole Komunikacji

Współpracownik/czka w Zespole Komunikacji

Oferta nr 2024/02 

Warunki zatrudnienia:umowa cywilnoprawna, z perspektywą długoterminowego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo 

Miejsce pracy: Warszawa – Żoliborz (możliwość pracy zdalnej przez 2 dni w tygodniu) 

Data rozpoczęcia pracy: połowa maja/początek czerwca 2024 r. 

W swojej pracy będziesz odpowiadać za: 

 • administrowanie kanałami komunikacyjnymi FSM: stroną www, FB, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
 • tworzenie angażujących treści, zgodnych ze strategią komunikacyjną organizacji, 
 • zapewnienie (we współpracy ze Specjalistą/ką ds. partnerstw i komunikacji oraz Kierownikami/czkami projektów) komunikacji w sprawie projektów i czuwanie nad wywiązywaniem się z zobowiązań dot. komunikacji, zawartych w umowach grantowych organizacji, 
 • zlecenie tworzenia materiałów promocyjnych (np. gadżety i banery) i branie udziału w tworzeniu identyfikacji wizualnej FSM,  
 • tworzenie i odpowiadanie za wysyłkę newslettera i informacji prasowych,  
 • wsparcie w organizacji eventów,  
 • tworzenie raportów dot. własnych działań w zakresie komunikacji i widoczności projektów, 
 • zlecenie i koordynowanie tworzenia materiałów multimedialnych, takich jak filmy, zdjęcia i infografiki.
   

  By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne Ci będą: 

  • doświadczenie w tworzeniu angażujących treści i ich publikacji na kanały mediów społecznościowych: FB, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
  • umiejętność zarządzania stroną internetową za pośrednictwem CMS,  
  • znajomość narzędzi z zakresu mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii, które mogą uatrakcyjnić przekaz, w tym umiejętność tworzenia prostych grafik i krótkich materiałów wideo (reels, stories), 
  • znajomość języków: j. polski C2, j. angielski B2, 
  • wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym w zróżnicowanym kulturowo zespole,  
  • kreatywność i elastyczność w podejściu do wyzwań komunikacyjnych, 
  • dbałość o wysoką etykę i jakość pracy: poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętność dotrzymywania terminów, dobra organizacja pracy.
    

  Mile widziane będą: 

  • znajomość podstawowych technik marketingowych i public relations, 
  • analityczne podejście do oceny skuteczności działań komunikacyjnych, 
  • znajomość  j. ukraińskiego/rosyjskiego B2. 

  Oferujemy:  

  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości 35 zł/h brutto, 
  • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu Zespołu HR,  
  • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji, 
  • pracę, która ma znaczenie, bo dokłada się do zmiany na lepsze.   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 26 kwietnia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2024/02”. 

  Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów. Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej.
   

  Czekamy na: Curriculum Vitae 

  FSM odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

   

  Klauzule związane z ochroną danych osobowych:    

  Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl    

  Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

   

  W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 sierpnia 2024 r.    

   

   

  Skip to content