Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kierownik/czka projektu – Kiszyniów – wznowienie oferty

Kierownik/czka projektu – Kiszyniów – wznowienie oferty

Oferta nr 2023/11 – wznowienie oferty  

Poziom stanowiska: Główny/a specjalista/ka 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), następnie umowa na czas realizacji projektu (18-24 miesiące), z możliwością dalszej współpracy 

Miejsce pracy: biura FSM (Warszawa, następnie oddelegowanie do biura w Kiszyniowie) 

Data rozpoczęcia pracy: połowa maja/początek czerwca 2024 r. 

W swojej pracy będziesz odpowiadać za: 

 • stworzenie planu operacyjnego wdrożenia projektu,  
 • udział w rekrutacji zespołu projektowego,  
 • zarządzanie projektem i zespołem projektowym, 
 • nadzór merytoryczny, organizacyjny oraz finansowy prowadzonych działań projektowych,    
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi interesariuszami. 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne Ci będą: 

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji międzynarodowych projektów rozwojowych oraz zarządzania zespołem projektowym, 
 • doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi donatorami współpracy rozwojowej, w szczególności UE, USAID, GIZ, 
 • doświadczenie we współpracy z administracją centralną, 
 • doświadczenie we współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego lub znajomość specyfiki tych państw, 
 • analityczne myślenie i umiejętność wyciągania wniosków, 
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów, dotrzymywanie terminów i osiąganie rezultatów, 
 • sprawna i precyzyjna komunikacja w formie ustnej i pisemnej, 
 • znajomość języka polskiego (C1) i angielskiego (C1) oraz rosyjskiego (B2), 
 • znajomość aplikacji środowisk MS365 oraz Google Workspace, 
 • otwartość na używanie nowych technologii, 
 • znajomość metodyk zarządzania projektami, w szczególności metodyki PMI, EU albo PM2. 

Mile widziane będą: 

 • znajomość podstawowych zagadnień dot. systemu reagowania kryzysowego i zarządzania incydentami, 
 • umiejętności z zakresu budowania poparcia (wystąpienia publiczne oraz działania typu advocacy), 
 • doświadczenie we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, 
 • znajomość języka rumuńskiego i ukraińskiego, 
 • prawo jazdy kategorii B. 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i sprzyjające warunki pracy,  
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu Zespołu HR,  
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji, 
 • pracę, która ma znaczenie, bo dokłada się do zmiany na lepsze.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 19 kwietnia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/11”. 

Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów. Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej 

Czekamy na: Curriculum Vitae i list motywacyjny 

Odpowiemy jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku Głównego/ej specjalisty/ki wynosi od 9800 do 14000 zł brutto.  

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl    

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 sierpnia 2024 r.    

Skip to content