Aktualności

Kierownik/czka projektu

Oferta nr 2024/01

Poziom stanowiska: Specjalista/ka, Starszy/a specjalista/ka
Wymiar czasu pracy: 20-40 godzin tygodniowo (do ustalenia)
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia
Miejsce pracy: Warszawa – Żoliborz (tryb hybrydowy)
Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2024 r.

W swojej pracy będziesz odpowiadać za:

 • tworzenie koncepcji programu dotyczącego wsparcia rozwoju niezależnych mediów i organizacji obywatelskich w krajach Partnerstwa Wschodniego i odpowiadanie za jego realizację, przede wszystkim za zgodność z wymogami donatora;
 • pełnienie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad wdrażaniem projektów w ramach programu;
 • zarządzanie budżetem programu;
 • zarządzanie pracą zespołu odpowiedzialnego za realizację projektów;
 • nadzorowanie koordynacji projektów wdrażanych przez organizacje partnerskie;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z donatorem;
 • tworzenie raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby donatora. 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne Ci będą:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • znajomość języka angielskiego (B2/C1) pozwalająca na efektywne komunikowanie się w mowie i piśmie;
 • znajomość języka polskiego (C1/C2), znajomość języka rosyjskiego (B2), pozwalająca na rozumienie materiałów projektowych i komunikację z partnerami;
 • umiejętności liderskie (pozwalające na zadbanie o dobrą współpracę w zespole);
 • umiejętność logicznego i strategicznego myślenia,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność jasnego i klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie);
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane będą:

 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google.

Oferujemy:  

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i sprzyjające warunki pracy,
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu Zespołu HR,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji,
 • pracę, która ma znaczenie, bo dokłada się do zmiany na lepsze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 27 lutego 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2024/01”.

Nie zwlekajcie z wysyłaniem dokumentów. Chętnie zamkniemy rekrutację wcześniej

Czekamy na: Curriculum Vitae

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku Specjalisty/ki wynosi 7000 do 9000 zł brutto, a Starszego/ej specjalisty/ki wynosi od 7500 do 10 000 zł brutto. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 czerwca 2024 r.   

Skip to content