Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-12-04

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-12-04

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano ofertę w postępowaniu FSM-2023-12-04, którego przedmiotem jest dostawa do Lwowa do dnia 29 grudnia 2023 r. 15 defibrylatorów AED z możliwością rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 15 defibrylatorów w przypadku złożenia oferty opcjonalnej. Defibrylatory będą następnie przekazane jako pomoc humanitarna na rzecz ludności cywilnej Ukrainy.

Oferta realizacji dostawy zamówienia tj. 15 defibrylatorów AED złożona przez HS Medical Poland Anna Jany, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 45, NIP 6342498986 o wartości 65 850,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu publikujemy Protokół z prac Komisji Przetargowej

 

Skip to content