Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Specjalista/tka ds. komunikacji i PR

Specjalista/tka ds. komunikacji i PR

Oferta nr 2023/06 

 • Poziom stanowiska: Specjalista/tka lub Starszy/a specjalista/tka 
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  
 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę  
 • Miejsce pracy: Warszawa (możliwość pracy zdalnej przez 3 dni w tygodniu) 
 • Planowany początek zatrudnienia: wrzesień 2023 r.  

 

W swojej pracy będziesz: 

 • Tworzyć i wdrażać strategię komunikacyjną organizacji, 
 • Budować zespół ds. Komunikacji i PR i zarządzać jego pracą,  
 • Dbać o zgodną ze strategią fundacji komunikację na kanałach komunikacyjnych organizacji, 
 • Zarządzać i administrować kanałami komunikacyjnymi FSM: stroną www, FB, Linkedin, Twitter, YouTube,  
 • Odpowiadać za tworzenie treści i ich publikację na ww. kanałach,  
 • Dbać o wywiązywanie się z zobowiązań dot. komunikacji, zawartych w naszych umowach grantowych,  
 • Koordynować (wraz z kierownikami projektów) komunikację w sprawie projektów,  
 • Zlecać tworzenie materiałów promocyjnych (np. gadżety, banery) i odpowiadać za identyfikację wizualną FSM,  
 • Tworzyć i odpowiadać za wysyłkę newslettera, 
 • Koordynować pracę grafika, fotografa oraz redaktora treści.
   

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne Ci będą: 

 • Umiejętność budowania i wdrażania strategii komunikacji – np. zdobyta podczas poprzedniego doświadczenia zawodowego,  
 • Umiejętności liderskie – dzięki którym sprawnie zbudujesz zespół i nim zarządzisz, 
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne – nie ma opcji, żeby w tym temacie szewc bez butów chodził, potrzebujemy osoby, która komunikuje się spójnie, precyzyjnie i adekwatnie do sytuacji, 
 • Znajomość języków obcych – nasi pracownicy i współpracownicy mówią po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku, rumuńsku, gruzińsku i białorusku. Jeśli doskonale posługujesz się językiem polskim, a do tego znasz język angielski albo ukraiński, to będziesz mógł/mogła porozumieć się z naszymi koordynatorami, a to niezbędny warunek, by dobrze wykonywać swoje zadania. Jeśli znasz jeszcze któryś z wymienionych języków, to jest to Twoja dodatkowa zaleta, 
 • Ciekawość świata i kreatywność – wierzymy, że to, co robimy, jest ważne i chcemy, by inni też mogli się o tym dowiedzieć i zaangażować, 
 • Znajomość nowoczesnych technologii – które mogą wesprzeć Twoją pracę i uatrakcyjnić przekaz, 
 • Dbałość o wysoką etykę i jakość pracy – szanujemy pracę swoją i partnerów, a ten szacunek pokazujemy m.in. poprzez jakość tego, co robimy.

Dodatkowe, mile widziane kompetencje kandydata:  

 • Umiejętności copywriterskie, 
 • Doświadczenie w kontaktach z dziennikarzami. 

 

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) i sprzyjające warunki pracy;
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR; 
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji; 
 • pracę, która ma znaczenie, bo dokłada się do zmiany na lepsze. 

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 16 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/06”. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
   

  Czekamy na: Curriculum Vitae i list motywacyjny lub inną formę zaprezentowania swojej motywacji do podjęcia pracy: prezentacja, video.   

  Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

  Informujemy, że zgodnie z Polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku Specjalisty/tki wynosi od 7000 do 9000 zł brutto, a Starszego/ej specjalisty/tki wynosi od 7500 do 10 000 zł brutto. 

   

  Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

  Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

  Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

  W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 października 2023 r.  

  Skip to content